Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

831.Promjena oblika Svete Mise će uskoro biti prisutna u Mojoj Crkvi 
Subota, 29.06.2013
 
Moja ljubljena kćeri, moraš ignorirati mržnju koja izlazi iz usta onih koji tvrde da su sveti i odani sljedbenici Moje Ljubljene Majke. Znaj da će mržnja, koja će biti usmjerena prema tebi, biti gora nego što je bila prema ijednom drugom proroku koji je došao prije tebe. Ne govorim te ovo da bih te prestrašio, nego samo da prihvatiš tu činjenicu i ignoriraš zloću. Kad god se Božja Prisutnost obznanjuje među ljudima, to će prouzročiti zlobnu reakciju zvijeri koja će posredstvom drugih činiti da se zaniječe Riječ Božja.
 
Moja kćeri, promjena oblika Svete Mise će uskoro biti prisutna u Mojoj Crkvi. To će biti vrlo zbunjujuće i mnogi neće uspjeti vidjeti laži koji će biti predstavljene u novim molitvama. Moja prisutnost će se zanijekati na najsuptilnije načine, ali oni koji budu slijedili novi oblik, u kojem će Moja Prava Prisutnost biti negirana, neće moći prinositi Žrtvu Bogu na način na koji treba biti prinošena. Moja kćeri, ova objava će rezultirati tvojim prijezirom, ali moraš znati da je to prorečeno. Mojim sljedbenicima će biti rečeno da je razlog Svete Pričesti taj da se svi ljudi, gdje god bili, ujedine i pokažu ljubav jedan drugome. Polako, ali sigurno, u Svetoj Misi više neće biti spomena na Moju Svetu Žrtvu. Umjesto toga, biti će stvorena ceremonija u kojoj će se odavati počast čovjeku, a vi ćete biti dovedeni u zabludu svjedočenjem sučeljavanja pred Mojim Svetim Oltarima i svim tabernakulima u svijetu.
 
Dan kada će svakodnevne žrtve prestati nije daleko. Znajte da ću vas upozoriti o ovome sada, tako da nećete gladovati. Kada ste lišeni Moje prisutnosti, biti ćete prazni u Duhu i biti će vam teško ostati bliskima Meni.
 
Riječi koje će biti korištene da vas zavedu će uključivati izraz "za dobro svih – za ujedinjenje sve Božje djece". Misa će dobiti novo značenje. Moja Smrt na Križu će biti zaboravljena i svi njeni razlozi će biti redefinirani. Sjetite se toga dana Mojih Riječi koje vam upućujem sada.
Prihvatite zamjenu i Moja Prisutnost će nestati. Biti ću uz vas, ali to što ćete blagovati neće biti Moje Tijelo.
 
Onima koji ne vjeruju u zli plan, koji je već stvoren kako bi se izbrisali svi Moji tragovi, kažem vam ovo. Kada Me ne bude bilo, hoćete li Me tražiti? Kada Moja Sveta Euharistija bude oskvrnuta, hoćete li tražiti isprike za one koji budu odgovorni? Ili ćete slijediti Mene i slušati Istinu kada ste okruženi lažima.
 
Izbor će biti vaš.
 
Vaš Isus
 
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.