Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

803.ONI KOJI BJESNE U GNJEVU NA MOJU RIJEČ I PROGLAŠAVAJU DA ONA DOLAZI OD SOTONE, VJEČNO ĆE PREBIVATI SA ZVIJERI


Petak, 24. svibnja 2013., 21:50h

Moja predraga kćeri, svugdje gdje se čuje Moj Glas, na svakom mjestu i u svakom Hramu posvećenom klanjanju Bogu, doći će do razdora. Dok će mnogi iskazivati počast Meni, Mojim Učenjima, Mojoj Crkvi, kada oni čuju Moj Glas, dok On sada traži pažnju, oni će prekriti svoje uši.

Moj Glas će pasti na gluhe i tvrdoglave duše. Moj Glas, Moja Riječ i Moj Poziv će biti ljutito odbijeni i ispljunuti, dok sam Ja progonjen po posljednji put na Zemlji. Ovo je posljednji poziv da se Božja djeca privuku u Moja Njedra, prije Moga Drugoga Dolaska, a ipak, mnogi ljudi, zbunjeni lažima koje šire demoni, okrenuti će se i odbiti Moje Milosrđe.

Mene će još jednom odbiti oni koji prebivaju u Kući Božjoj, svećenici i svi oni koji ne prihvaćaju Istinu. Svi ćete vi uskoro vidjeti konačnu uvredu Mome Imenu. Oni od vas koji prekrivaju svoje oči i hodaju okolo s povezima preko svojih očiju, konačno će vidjeti Istinu kako vam se sada daje u ovo vrijeme.

Ja ne mogu stvoriti razdor u Mojoj Crkvi, jer tada bih Ja zanijekao Sebe. Crkva je Moje Tijelo i Ona nikada ne može umrijeti, ali oni unutar Nje će Mene odbaciti. Baš kao što sam Ja bio odbačen prvi put, oni će Me ovoga puta pokušati uništiti, prije nego Ja dođem kako bih donio konačno Spasenje obećano čovjeku.

Čovjek je slab. Čovjek je neuk i nije dostojan Moga Milosrđa. Čovjek je tvrdoglav. Čovjeku je dana Istina tijekom Moga Vremena na Zemlji, ali on i dalje ne shvaća Moje Obećanje. Moj Povratak, u Drugom Dolasku, će biti ubrzan odbacivanjem Moga posljednjega proroka. Prorok koji je poslan kako bi vam dao konačnu Riječ Božju da bi pripremio vaše duše žestoko će patiti. Vi Mene, Isusa Krista klevećete kada se rugate Mojoj Svetoj Riječi koja je dana Božjem proroku. Vi odbacujete Riječ Božju, koja vam se daje da se pripremite za bitku s Antikristom. Čineći tako, vi uništavate duše. Vi sprječavate te duše od ulaska u Moj Raj.

Oni koji govore zle stvari o Mojim Porukama ne mogu opravdati svoju ogorčenost, svoj gnjev ili svoju logiku, jer oni su puni zabluda, koje su rođene iz grijeha oholosti. Uskoro će teško biti razlučiti Istinu od laži nove svjetske organizacije, koja će predstaviti novu pogansku svjetsku religiju.

Ako Me ne slušate sada, vi ćete biti nagovoreni da prihvatite ovu zlu zamjenu. Ona će biti urešena u blještavu, zlatnu vanjštinu. Ona će zadiviti čak i najpobožnije među vama i iskriviti će vašu vjernost Meni i svi će joj se diviti. To je religija koja će obratiti ateiste da povjeruju u veliku laž. Nikakav mir neće doći onima koji slijede ovu pogansku grozotu. Međusobni strah i prijezir će se pojaviti, gdje će se brat boriti protiv brata i gdje će ljudski rod biti podijeljen na dvoje. Jedna polovica će prihvatiti iskrivljenu istinu ove nove svjetske religije, kojom će predsjedati mnoge crkve, mnoge vjere, kao i veliki dio Katoličke Crkve.  Druga polovica će se sastojati od onih koji Me doista ljube i koji će ostati vjerni Istini.

Kada vi ne prihvaćate Istinu – Istinu sadržanu u Svetoj Bibliji – živjeti ćete laž. Vi nećete više imati ljubavi u vašoj duši za Mene, ako prihvatite laži koje će vas hraniti.

I dok se Moja Riječ može danas činiti poput krivovjerja, kao što je to bilo tijekom Moga vremena na Zemlji, mnogi će od vas gramzljivo uzimati ove Poruke kada budete gladni Istine, kada Antikrist bude nadzirao vaše narode. Vi ćete puzati na vašim trbusima i vrištati za Mnom. Vi, koji ste bogohulili protiv Mene, željeti ćete odrezati vaše jezike, jer tada ćete shvatiti kako su Me vaše riječi uvrijedile. Ja iščekujem strpljivo taj dan, ali ako stanete pred Mene i spriječite Me u tome da posegnem za dušama, Ja ću vas oboriti. Ako nastavite bogohuliti protiv Mene, proglašavajući Moje Poruke da su djelo đavla, onda vam nikada neće biti oprošteno. Jer to je najveći grijeh protiv Boga.

Zapamtite da Ja dolazim Božjoj djeci ovoga posljednjega puta kako bih ispunio Zavjet Moga Oca. Njegova Volja se sada može vršiti na Zemlji kako je i na Nebu. Nitko među vama ne može spriječiti da se ovo dogodi. Nitko među vama, iako Me neki od vas mrze, ne može spriječiti Moj Drugi Dolazak. Oni koji bjesne u gnjevu na Moju Riječ i proglašavaju da Ona dolazi od sotone, vječno će prebivati sa Zvijeri.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.