Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

796.Svijet će se radovati jer, uz moju Crkvu u Rimu, sasjeći će se i židovski narodi

Petak, 17. svibnja, 2013.

Moja predraga kćeri, otkrivam ti u skrovitosti Moju bol i tugu dok iznova proživljavam agoniju koju  sam podnio u Maslinskom vrtu.

Tada je Moju bol, potaknutu vizijama budućnosti koje Mi je Zli pokazao, izazvalo poganstvo koje će pomesti Zemlju u ovo tvoje vrijeme. Znao sam već tada za ono što se sada očituje, za mržnju u svijetu prema Meni, Isusu Kristu.

Moju patnju uvećava činjenica da čovječanstvo još uvijek u potpunosti ne razumije Žrtvu, koju sam Ja podnio za njihove duše. Moje Raspeće je na spasenje svim generacijama, uključujući i ovu današnju. Moja je bol neizmjerna u ovom trenutku, a moja patnja se očituje u tebi, moja kćeri, i u drugim dušama žrtvama, kako bi se spasili i najtvrdokorniji grešnici među vama.

Lijem gorke suze, a moje srce uzdiše dok se grijeh širi preko zakona uvedenih u vašim zemljama,  koji dovode nevine duše u napast. Ne samo da ćete osjećati kako je grijeh sada opravdan, jer ga zakoni u vašim zemljama odobravaju, već će vas se i optuživati za kršenje zakona vaših zemalja ukoliko se budete pridržavali Moje Svete Riječi.

O, kako ste zavedeni. Koliko ste daleko odlutali od Mene. Koliko Me vrijeđate. Vi koji ste odgovorni za naviještanje Moje Riječi, čujte Me sada. Vaša je dužnost štititi Moju Svetu Riječ u svako doba. Vaš  je zavjet slušati Moju Riječ i Moj Nauk, jer su sadržani u tvorevini Moje Crkve na Zemlji. Nikad ne odstupajte od Istine. Pripremite svoje duše, jer ćete uskoro biti prisiljeni protiv svoje volje zanijekati Me u Sakramentima. U svakom trenutku morati biti pripravni na velike promjene, koje vam predstoje.

Pozivam cijelo čovječanstvo, odazovite se Mom glasu, Glasu Istine, Glasu Ljubavi, Glasu vašeg Učitelja. Uskoro ćete Me vidjeti. Tada će se skinuti paučina s vaših očiju, i Istina će postati jasna. Kad osvane dan Moga Milosrđa, morate znati da će se i Moj Drugi Dolazak zbiti ubrzo. I dok žudim da se svi vi vratite k Meni, plačem od tuge za dušama koje su izgubljene za Mene.

Moram upozoriti sve one koji Me pokušavaju zaustaviti dok spašavam duše, biti ćete kažnjeni ukoliko i dalje nastavite prkositi Riječi Božjoj. Ne govorim o ovim Porukama, iako Me rastužuje što Me ne želite slušati, već govorim o dokidanju Moje Svete Riječi u vašim zemljama.

Svjetlo će se boriti s mrakom. Svjetlo Božje vas drži na životu. Tama vas uništava. Moje Svjetlo će biti sve sjajnije i sjajnije sve dok se Moja Sveta Euharistija ne protjera. Tada će izblijedjeti. Tada će se Moja Crkva raspasti, činit će se da je umrla. Svijet će se radovati jer, uz moju Crkvu u Rimu, sasjeći će se i židovski narodi. To će biti najveća obmana koja će zadesiti čovječanstvo, a oni koji prihvate ovaj opaki oblik poganstva biti će pometeni u poplavi. A onda, nakon požara koji će harati Zemljom, Moja će Crkva ponovno ustati u punini slave. To će biti kraj za grešnike koji odbijaju Moju Ruku, ali i početak Vječnog Života za sve one koji Me ljube.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.