Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

795.Ljubav dolazi jedino od Mene . Mržnja neČetvrtak, 16 svibanj, 2013 15:30

Moja draga i ljubljena kćeri , po Duhu Ljubavi , čovječanstvo može biti i bit će spašeno . Ljubav o kojoj govorim je Božja ljubav koja teče u srcima ljudi . Božja ljubav je prisutna u srcima sve Njegove djece , uključujući i one koji ga niječu . Vaša međusobna ljubav bit će ta koja će vas održati u kušnjama koje su pred vama . Pokažite ljubav i milosrđe vašem bližnjemu i budite ljubazni prema siromašnima , slabima i bespomoćnima i ja ću vas učiniti Mojima za vječnost .

Vama koji se odnosite grubo prema drugima , koji nanosite bol onima nad kojima vladate i koji govorite zlobno o drugima , vi ćete biti kao prazne posude u kojima nema ništa za Mene . Morate uvijek slijediti Moj Nauk . Ljubav dolazi jedino od Mene . Mržnja ne . Oni koji kažu da Me časte , a govore zlo o drugima , ne časte Mene , iako tvrde da brane Moju Riječ i čuvaju Moje Ime . Oni Me vrijeđaju i njihova sramota postat će očita na Veliki Dan . Nikada , ni jednoga trenutka , nemojte pomisliti da možete živjeti bez ljubavi za druge u svojim srcima , jer ako nemate ljubavi za druge , tada vi poričete Dar koji je slobodno dan svoj Božjoj djeci . Kada Me uistinu volite postupat ćete s drugima s ljubavlju i poštovanjem . Kada ste okrutni prema drugima , govorite ružno o njima ili ih nepravedno kritizirate , vi tada odbacujete Ljubav koja vam je darovana . Na njenom mjestu je mržnja . Mržnja prema drugom ljudskom biću dolazi od Sotone . Kada dopuštate da mržnja otvrdne vašu dušu , udaljavate se od Mene i bit ćete duboko uznemireni u vašoj duši .

Kada ljubite druge u Moje Ime , činit ćete to kroz vaše riječi , vaše postupke i djela milosrđa . Ljubav Božja , življena u skladu s Njegovim željama , po Njegovoj djeci , može spasiti ljudski rod . Ljubav nadvladava zlo . Sotonina moć je trenutno uništena kada pokažete ljubav prema onima koji postupaju loše prema vama . Morate naporno raditi kako bi dopustili ljubavi da vas preplavi , da onda vi možete širiti ovu veliku milost drugima .

Ljubav rađa ljubav u drugima . Ljubav donosi život . Ljubav donosi praštanje . Ljubav razara zlo . Bez ljubavi zlo će napredovati .

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.