Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

791.Umnožit će se čudesa koja sam obećao svijetu preko Mojih Križarskih Molitava

Subota 11.svibnja2013@20:20
 
Moja draga i ljubljena kćeri , nije važno što moraš podnositi bol zbog načina na koji si odbačena , zbog Mene , jer Moja Riječ neće nikada umrijeti . Ona će rasti i postajati sve glasnija sve dok se , poput snažnoga vjetra , ne umnoži u snazi i grmljavina Moga Glasa ne zatutnji poput groma širom Zemlje . Rijetki će biti oni koji neće čuti Moj Glas , a i oni koji Me odbacuju nastavit će govoriti o Meni . Bit će im nemoguće ignorirati .
 
Kao svako dijete rođeno od svoje majke , djeca Božja – uključujući i one koji ga odbijaju priznati – bit će privučena k njemu jer neće si moći pomoći . Kao što je novorođenče vezano uz svoju majku , svako dijete Božje prepoznat će svoje po dodiru , zvuku i mirisu . Djeca Božja osjetit će kada Prisutnost Božja doatkne njihove duše . Kao što Ja poznajem svoje , tako će i oni koji me vole odgovoriti na Moj poziv .
 
Kćeri moja , Sveta Volja Božja je Snažna i porazit će one koji se opiru Riječi Božjoj . Kada osjetite da je puno protivljenja i puno mržnje prema ovoj Misiji , uvijek se morate utješiti Mojim Vječnim Obećanjem . A ono je ; spasenje svih duša , kako bi Moj Novi Raj mogao biti predstavljen svijetu uskoro i sa što je moguće manje patnje . Trpljenje može biti umanjeno kroz molitve Moje Vojske Ostatka jer dajem im na dar posebne milosti .
 
Čudesa koja sam obećao svijetu preko Mojih Križarskih Molitava , umnožit će se i mnogi će svjedočiti izlječenjima i obraćenjima . Kroz ta čudesa , Ja ću se objaviti čak i najokorjelijim skepticima . Putem Križarskih Molitava službenicima mojih Kršćanskih Crkava biti će pokazano Moje Milosrđe i uskoro će mnogima od njih biti dan dokaz autentičnosti ovih poruka .
 
Moja Volja bit će izvršena i nijedan čovjek je neće zaustaviti . Mnogi će se opirati Mojoj Volji , izvikivati uvrede prema Mojoj Riječi i pljuvati na tebe kćeri Moja , ali njihova mržnja bit će izbrisana i oni će uskoro otvoriti svoja srca jer više neće imati nikakve sumnje da je njihov Gospodar taj koji ih zove . Ja sam Posuda u kojoj će biti očišćeni . Po Meni , njima će biti dana jedina moguća zaštita od Antikrista . Mora se tražiti moja zaštita i Pečat Živoga Boga mora doći do što je moguće više duša .
 
Slušajte Moje upute i sve će biti dobro . Zanemarite Moja upozorenja i pokušajte se na svoj način boriti protiv nepravdi koje će se proširiti kada svijet bude vođen rukom Zvijeri i nećete biti dovoljno snažni . Prihvatite Moje Darove i ostat ćete na nogama , sigurni u spoznaji da Ja štitim vas, vašu obitelj i prijatelje.
 
Vaš Isus
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.