Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

788.Kuga će biti raširenija nego AIDSUtorak,
7. svibnja. 2013, 20.35 sat


Moja draga i ljubljena kćeri , kako si samo bila odvraćena od Mene i kako si dopustila sebi da izmakneš Mom Pogledu u posljednja dva dana . Znaš li što je dovelo do ovog odvraćanja pažnje . Propuštajući Euharistijsko klanjanje za samo jedan dan , ti si bila zauzeta i zlostavljana u Moje Ime , bez da si se zaštitila kako sam te Ja uputio . Moja uputa je ; da nastaviš dolaziti preda Me svakog dana i da izgovaraš Presvetu Krunicu , kako bi te Moja Majka mogla prekriti zaštitom koja ti je potrebna u ovom Djelu .

Toliki koji su Mi bliski , stiču pouzdanje koje ih vodi u vjeru da nema te patnje koja bi ih spriječila da provedu Moju Misiju , međutim ovo je moguće samo onda kada Me pozovete da vas vodim .

 

Kćeri moja , početak kuge će uskoro biti vidljiv , jer će Moj Otac oboriti kaznu na Zemlju i na one narode koji ga vrijeđaju i dopuštaju zlobu i nepravdu nad jadnim nevinim ljudima . Ova kuga bit će vidljiva na licima i rane neće biti zaliječene , sve dok Velika Kazna ne završi . Kuga će biti raširenija nego AIDS i bit će jedan od prvih znakova nadolazeće Kazne . Nakon toga uslijedit će glad i svjedočit ćete joj nad jednom trećinom Zemlje , tijekom vladavine Antikrista .

S vladavinom Antikrista , koja se širi poput paukove mreže , podudarit će se čitav niz kazni koje će Ruka Moga Oca izliti preko četiri kraja svijeta . Božanska intervencija će pomoći i spriječiti da Zvijer ugrabi duše putem moći Antikrista . Njegovi sljedbenici će trpjeti mučnu kaznu koja će biti vidljiva na njihovim licima kao kuga . Oni neće izbjeći ovoj strogoj kazni , a neće ni oni koji smišljaju opaku prijevaru Mojoj Crkvi na Zemlji .

Ovo Upozorenje se daje kako bi oni koji sumnjaju u Moju Ruku Pravednosti konačno shvatili kako će čovjek trpjeti kao i u dane Noine , ukoliko okrene leđa Bogu .

 

Konačna uvreda protiv Mog Oca , preko grijeha rata i pobačaja navući će nad ljudski rod Njegovu najveću kaznu . Život nerođenog djeteta koji se tako okrutno i bez kajanja oduzima , bit će kažnjiv smrću , tijela i duše .

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.