Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

785.Ne pokušavajte (samo) sa razumom argumentirati Moje Postojanje, jer Ja nisam od ovoga svijeta

 

 

Nedjelja 5. svibnja, 2013 16:15 sati

 

Moja ljubljena kćeri, bol odvojenosti od Mene, Isusa Krista, Sina Čovječijeg, je  mnogima nepoznata, ali kad dođe dan  kad će  Moje Svjetlo pri samom  kraju nestati, postati će jasno koliko je jadna  smrtna muka.

 

Oni koji Me poznaju i koji Me ljube, znaju što  bol donosi sa sobom, kada grijeh  načini barijeru između grešnika i Boga.

Oni koji Me ne poznaju i oni koji Me odbijaju, će tijekom posljednja tri dana tame doživjeti ovu razdvojenost, kada se Božja Prisutnost neće moći  nigdje  pronaći.

Tek onda, kad  Božje Svjetlo nestane,   čovjek će konačno shvatiti da bez Boga nema života. Sve što  ostane je praznina, pustinja i tama.

 

Ja Sam Svjetlo kojeg  čovjek –nesvjesno- traži svake sekunde svakog dana.

Zbog svog  nastojanja da pronađe mir i sreću, čovjek je pokušava  pronaći posvuda  gdje god smatra da je može pronaći. On će  težiti svjetovnoj imovinskoj koristi i koristiti požudu tijela,kako bi zadovoljio potrebe ali koje nikada ne može zadovoljiti i on će slijediti lažne religije, koji obećavaju velika osobna zadovoljstva. Niti jedna od tih stvari ga neće dovesti u Božje Svjetlo.

 Čak i oni, koji  intelektualnim sredstvima i znanjem traže odgovore, nikada neće pronaći mir  ukoliko istinskoj Ljubavi Božjoj ne otvore svoja srca.

 

Dolazim  svim onima koji Me traže.Radostan sam zbog  duša koje revnom jednostavnošću traže samo Moju Ljubav. Ja obasipam takve ljude  Darom Duha Svetoga. Da bi došli bliže Meni morate Mi posve vjerovati. Tek kada Mi potpuno predate svoju volju  možete osjetiti Moju Prisutnost.Onim ljudima koji  Me pokušavaju pronaći  a kojima  je to teško,  kažem sljedeće:

Ne pokušavajte (samo)  sa razumom argumentirati Moje Postojanje, jer Ja nisam od ovoga svijeta.

Ne oslijepljujte se sami za postojanje Vječnoga života. On vas čeka, samo ako se uzmognete pouzdati u Mene i ako Mi dopustite da uđem u vaše srce i dušu. Ja Ću vam se objaviti. Sve što morate učiniti je da Me pozvete. Morate Me što prije pozvati,jer Moja Prisutnost na zemlji nestaje i biti će vam nemoguće  pronaći Me , te ćete  u bespomoćnom strahu  lutati u potrazi za  Mnom.

Oni ,koji misle da su jaki u svojoj vjeri i koji vjeruju da su Mi blizu, moraju znati kako brzo će pasti, kada  Me  se nigdje  ne mogne naći u Svetohraništima budućnosti. Cim dođe ovaj dan beznađa   , čuti će se vrisci očaja i moć zvijeri će biti takva da će  mnoge duše biti preslabe da zadrže Moju  Svetu Riječ.

 

Morate Me moliti za  pomoć i ona  će vam se pružiti. Pozovite Me ponizna duha i Ja ću vam odgovoriti. Zamolite Me da vas zaštitim i Ja ću vas prekriti  Mojom Predragocjenom Krvlju, te vas ništa neće zaustaviti na putu Istine, koji vodi do Vječnog Spasenja.

 

Služite li  Mi na način na koji vi smatrate da bih trebao biti služen, morat  ćete biti oprezni. Učinite kako sam vam Ja rekao. Živite svoj život po Mojim Zapovijedima-i Ja  ću vas nositi. Obeščastite li Me,tako što Moju  Svetu Riječ koristite na način da drugima nanosi patnju- vi ćete trpiti najveću bol odvojenosti od Mene.

 

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.