Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

779.Riječi koje vam sada govorim ponovno ćete čuti u Posljednji Dan. Upamtite ih.

nedjelja 27.travanj.2013@ 17:40


Moja draga i ljubljena kćeri , dolazim sada da te upozorim na izdaju od strane onih koji su oko tebe u ovoj misiji . Mnogi će biti prisiljeni da ti okrenu leđa u ovom poslu i ti ne smiješ trčati za njima . 
Ja nikada nisam trčao za onima koji su Me progonili . Umjesto toga predao sam sebe kao Janje na klanje za spas duša .

Promatraj sada kako će neki samoproglašeni , lažni , proroci , pripremani od Sotone , uskoro biti prigrljeni od onih koji kažu da su sluge Božje .Njihova proroštva , koja sva poriču istinu , biti će upotrebljena da te osramote .Neka svaki čovjek , u svakom trenutku bude uvjeren da će Moje Poruke dane svijetu , kao priprema za Moj Drugi Dolazak , biti rastrgane .

Ove prepreke , kćeri moja , moraš ignorirati .
 Po tvojoj poslušnosti Ja ću te ojačati , jer vrijeme nije na tvojoj strani i ne možeš biti sigurna da će milosti koje Ja izljevam na čovječanstvo biti prihvaćene od svih . Moji istinski proroci su najčešće neuki u Svetom Pismu i proroštvima koja sam dao svijetu po Svom Milosrđu . Oni ne moraju izvlačiti citate iz Biblije jer Ja to nisam tražio od njih . Moja Riječ dana je onakva kakva jest . Moja Biblija je Sveta . Nije dozvoljeno izvlačiti pojedine njene dijelove da bi se potkrijepila bilo koja božanska objava . Kada dajem poruku , prorok piše ono što mu Ja nalažem i od njega se ne traži da ponavlja citate dane svijetu preko Mojih apostola .

Ja sam veći od onih koji mi služe . Moja Riječ je Sveta
 . Moji darovi daju vam se kako bi pripremili vaše duše i zato se svim istinskim prorocima daju molitve koje ražaruju želju za sjedinjenjem sa Mojim Srcem .

Progon koji trpiš će se nastaviti i postati još gori . I kada pomisliš da ne možeš d
alje Ja ću svijetu pokazati Moju Božansku Prisutnost . Malena Moja , trpi dostojanstveno . Nemoj braniti Moju Riječ koliko god osjećala da trebaš , čak ni onda kada budeš suočena sa zlobnim lažima .

Oni koji Me poznaju , znati će također i kada riječi ne dolaze od Mene ,  jer Ja prebivam u njihovim srcima . Ipak , Sotona je tako lukav da Me može oponašati , ali uz jednu iznimku .
On nikad ne može priznati da sam došao u tijelu i da je Moje Tijelo prisutno u Svetoj Euharistiji .
Moj Duh se širi sada i nastav
iće se dizati protiv zlih sila . Svaki demon bit će svladan od Mojih anđela i do posljednjeg dana nijedan neće ostati .
Riječi koje vam govorim ponovno ćete čuti u Posljednji Dan . Upamtite
 ih:

Ja sam Početak i Svršetak . 
Dolazim , po obećanju , da vam donesem vječni život . Ustanite svi koji vjerujete u Mene i primite Istinu . Dođite k Meni . Neka Volja Moga Oca kraljuje nad Novim Nebom i Novom Zemljom . Radujte se jer Ja donosim mir i jedinstvo svima čija imena su u Knjizi Živih . Moj posljednji Savez je ispunjen . Moje Kraljevstvo je došlo . Ustanite i primite Ruku Božju .

 Dan kada čujete ove Riječi bit će dan kad ćete znati Istinu .

Ne zavaravajte se ; samo Bog i darovi božanske objave mogu vam donijeti ljubav , mir , radost i obraćenje koje zahvaća svijet putem ovih poruka . One su Dar . One vam žele pokaza
ti pravi put prema vašoj pravoj baštini koja vam pripada . Prihvatite ih s ljubaznošću i zahvalnošću u vašim dušama .

Vaš ljubljeni Isus
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.