Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

778.Svakoga dana se morate pitati – Bi li Bog odobrio moja današnja djela?


 

Subota, 27. travanj 2013  @ 13.20 sati

Moja draga i ljubljena kćeri , moram objasniti svakoj pojedinoj osobi koja živi na Zemlji danas , važnost vremena koje im je dano . Ja se nikada nisam uplitao u volju čovjeka , jer to je jedan od najvećih darova danih čovječanstvu i nikada nemože biti uzet . Sotona s druge strane napada slobodnu volju čovjeka i neumorno je , od početka , tražio da zarobi ljudski um i da mu ukrade dušu .


Dakle slobodna volja , dana čovjeku , je ta koja će biti tražena od zlih duhova . Ali također i vrata Moga Kraljevstva mogu biti otključana kroz slobodnu volju čovjeka . Zbog vaše tjelesnosti , a time i smrtnosti , jedino vrijeme koje imate kao pripremu za vječni život je sada . Ovo nikada ne smijete zaboraviti . Morate biti spremni u svakom trenutku , jer kao što vam je moj Otac dao život isto ga tako može uzeti , u svakom trenutku , svakoga dana .


Ako bi sada umrli , danas , biste li bili spremni da stanete preda me ? Znate li sve pogreške , sva djela koja ste počinili , svu mržnju koju ste pokazivali prema svom bližnjem , jer sve bi to bilo otkriveno preda mnom . Kako bi zadobili vječni život , morate znati što morate učiniti sada , danas , kako bi bili čisti u Mojim očima .Za one koji čine grijeh i vrijeđaju druge s jedne strane , a s druge mole i žive život za koji kažu da je posvećen Meni , kažem vam ovo . Svakog časa , dok Me vrijeđate sa svojom dvoličnošću , svakoga dana , vaša duša se udaljava od Mene . Morate vršiti deset zapovijedi točno onako kako su vam dane od Mog Oca u protivnom ne možete reći da ste Moji .Tako mnogo duša ne ulazi u Nebo i mnoge moraju trpjeti čišćenje kako bi postale sposobne da uđu u Moje Kraljevstvo . Ali još više duša je bačeno u vječnu tamu . Mnogi , u trenutcima svoje zemaljske smrti ,  shvaćaju koliko su uvrijedili Boga . Kako su uplašeni i tužni tada . Oni shvaćaju da je njihovo vrijeme za pokajanje prošlo i da je prekasno za njih u tom stadiju.


Zašto ne shvaćate da vas smrt može snaći svakog trenutka ?
Morate znati da kada uvrijedite Boga , morate težiti da promijenite svoje postupke kako biste ponovno našli mir . Pravi mir možete pronaći jedino ukoliko izbjegavate grijeh i neprestano tražite promjenu načina vašeg postupanja s drugima . Kada ste u miru svoje duše - koji može doći samo kroz borbu protiv grijeha i iskreno žaljenje zbog vaših zlih djela – vi postajete bliži Bogu .

Svakoga dana morate se pitati : Bi li Bog odobrio moja današnja djela ?

Dobit ćete odgovor u vašim srcima .

 Vaš Isus
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.