Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

776. Oni će stalno lagati i njihove javne propovijedi će biti blebletanje u Božjim očima

 

Četvrtak 25 Travanj 2013, 10:30 sat

 

Moja predraga kćeri,  neće dugo potrajati  da će se  oni koji drugačije  razmišljaju u Katoličkoj crkvi i  koji su  napustili poslušnost Bogu , okupiti i pokrenuti  zločesti napad na  one  boguposvećene  sluge  koji su vjerni Istini.

 

Oni koji su nevjerni prema Mom Tijelu će promijeniti mnoge zakone i predstaviti  nove interpretacije značenja Svete Euharistije. Mnogi Sveti sluge Božje i laici u svim kršćanskim denominacijama će promatrati kako će Duh Sveti biti napadnut. Mnogi će biti šokirani zbog način na koji će se  Moje Ime i Moja učenja iskriviti ,da će se fokus svoditi na obvezu  čovjeka prema čovjeku. Vi ćete biti ohrabreni da ljubite jedni druge i polozite svoje potrebe ispred oltara Božjeg.

 

Izvana će se ovaj pristup kršćanstvu smatrati kao dobra stvar. On će promicati važnost ljubavi, ali ne na način koji bi Bog htio. Moći  će se vidjeti ljude na visokim položajima kako javno hvale jedni druge , dok  obavljaju vjerske obrede. Oni će se klanjati  jedni drugima i - u dodvoravanje- će  padati neprijateljima Boga pred  noge.

Svi ovi veličanstveni obredi će obmanuti svijet i mnogi neće otkriti svrhu  tih obreda. Ove novotarije, ove nove propovijedi i ceremonije – će  navodno  častiti Mene, Isusa Krista, -  umjesto toga će biti crne prirode jer će one slaviti zvijer.

 

Kralj Tame će sada  biti vidno aktivan i spretan, zajedno sa svojim zlim duhovima napada srca mnogih koji nose odgovornost za vođenje Mojih pristaša. Mnog i od tih sluga ne shvaćaju da su  kušani od đavla. Kažem im: Dođite sada. Dođite k Meni u Sakramentu Pomirenja. Ako se bojite za svoju vjeru, Ja ću vas prosvijetliti, ali morate osloboditi svoju dušu od oholosti.Oholost je ono što vas uvjerava da je vaš duh nadmoćniji od  Bozjeg Duha.

 

Ostali - nalik vukovima u ovčjem ruhu - su Sotoni prodali svoje duše. I baš na način na koji on djeluje, oni će biti rastrgani u načinu na koji će zavesti Božju djecu. Oni će zavesti druge, hvaleći svoje sluge kao da su sveti i to će privući one sluge koji su sebeljubni i puni oholosti - i koji će ih slijediti kao ovce. Oni će  stalno lagati i njihove javne propovijedi će biti blebletanje u Božjim očima.Ni iskra istinske poniznosti se neće naći ni u jednoj njihovoj riječi, iako će nastojati da se u javnosti ponašaju kao ponizne sluge Božje. Snaga Duha Svetoga neće biti prisutna u njihovoj nazočnosti i Moji, koji Me uistinu poznaju , će tome svjedočiti.

 

Mnoge  Moje jadne boguposvećene sluge će biti uvučeni u te laži, koji se svode na oskvrnuće Moga Tijela i mnogi od onih koji  se hvale svojom ljubavi prema Meni će biti prvi koji će  zabiti sljedeći čavao, jer će Me iznova razapeti .

 

Moja kćeri, mržnja s kojom  ćeš se susresti, doći će s dvije strane kao izravna posljedica raspada Moje Crkve na zemlji. Na jednoj strani će biti onih koji kažu da  predstavljaju Moju crkvu na zemlji, ali što u potpunosti nije istina, jer oni propovijedaju drugačija učenja. Na drugoj strani će stajati Moje vjerne sluge koje ti  neće vjerovati.

 

Morate znati, da Istina izaziva strah i bijes. Istina,koja će se dati istinskim Božjim prorocima, ne izaziva  samo bijes - zbog straha - ona izaziva čak i ogorčenje. Ogorčenje i bijes potiču od duha zla. Ðavao će - kroz srca ljudi -učiniti sve što se može zamisliti,kako bi zaustavio Riječ Božju.

 

Bijes prema prorocima je mržnja prema Bogu.

 

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.