Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

775. Ove odvratne grozote se moraju dogoditi, jer se zemlja sada pročišćava

 

Srijeda 24 Travanj 2013, 14:40 sat

 

Moja predraga kćeri, stoga što nastavljam  čistiti svijet sa Mojim Darom Duha Svetoga, porast mržnje prema Meni, Isusu Krisut,je rezultat toga.

 

Dok se Moje Prisustvo povećava u srcima ljudi, količina mržnje koja će biti očita kroz akcije onih koji će proturiječiti Mojoj Presvetoj  Riječi.

 

Oni koji nastavljaju donositi zakone koji hule protiv Boga , će jos intezivnije  učiniti  sve da onečiste Riječ Božju. Ove odvratne grozote se  moraju dogoditi, jer se zemlja sada pročišćava. U omjeru  kako se  pročišćenje intezivira, također će se zlo  grijeha razgaliti. Vi ćete shvatiti, da će sve moguće akcije koje su u suprotnosti s Bogom, biti aktivno podržane od strane Mojih neprijatelja. Mnogi će se kleti u svoju nevinost, ali ove akcije neće biti prihvaćene od  Mojih, koji poznaju Istinu. Dar razlučivanja, koji sam omogućio  mnogim dušama, znači, da će ova zla djela ,počinjena od strane onih koji su na položajima moći i kontroliraju narode, biti prepoznata za ono što oni jesu: djelo Sotone.

 

Sotonini zli duhovi su svoju prisutnost u dušama onih, koji ne vjeruju u Boga, povećali. Nezadovoljan s tim, da duše okreću leđa Bogu, ti zli duhovi nagovaraju  ljude još i na to,da pocine i najgore grijehe. Tijekom vremena, ove duše ce biti toliko pokvareni i biti tako puni mržnje prema Bogu, da će pasti u tamu, koja Božju Svjetlost nikada neće moći podnositi.

 

Zapamtite: Moje Milosrđe je veliko. To će biti samo kroz Moje Milosrđe, da će ti ljudi moći biti spašeni. Druge nade za njih nema, jer mnogi od tih izmučenih duša nisu u stanju da ,svojom slobodnom voljom, mole za Moju Ruku Milosrđa - tako  su zaraženi. Vi koji Me znate i koji Me ljubite, morate pomoći tim siromašnim ljudima, tako što molite za spas njihovih duša. Morate moliti da se sada obrate Meni, tako da Ja mogu intervenirati i zaustaviti progon, koji oni žele nanijeti  svijetu. Morate Me moliti - kroz osobnu žrtvu – da budu zaustavljeni  u genocidu, kojeg oni planiraju. Najgori oblik genocida će se pokazati kroz nepravedne ratova i ubijanju nevinih u majčinoj utrobi.

 

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.