Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

774. Majka Božja: Ovaj put On neće doći u tijelu, kao čovjek.


Srijeda 24 Travanj 2013, 14:15 sat

 

Moja ljubljena djeco, zbog Njegove velike Ljubavi prema čovječanstvu,Moj Sin  vas sada priprema za Njegov Drugi Dolazak. Zato što vas On voli, On vam sada govori  preko Svojih proroka, kako bi se osiguralo da nitko  ne propusti Njegovo Milosrđe. Kao što je Bog poslao Ivana Krstitelja,da pripremi svijet za Mog Sina - jedinorođenog Sina Božjeg, Mesiju - tako vam Moj Sin sada otkriva posljednji plan. Ova posljednji Plan spašavanja će biti sličan Njegovom Prvom Dolasku, ali s jednom razlikom: Ovaj put On neće doći u tijelu, kao čovjek.

Sada, kada će  vam se Istina  ponovno otkriti, Moj Sin vas podsjeća ,po Njegovoj Svetoj Riječi, na sve što dolazi od Boga, dok priprema završnu fazu. Kada je Moj Sin hodao zemljom, djeci Božjoj je bila  darovana Istina. Sada  će vam se dati puna Istina,koja uključuje i otkrivenja o radu neprijatelja Boga - u  vašem vlastitom interesu, da ne budete  prevareni. Morate biti velikodušna srca, kada vam Moj Sin donosi  ove darove ,koji će hraniti vaše duše.

 

Kad god sam se ukazao izabranim Božjim vidiocima, tijekom godina, bilo je zato kako bih  pripremio duše za ova vremena. Sada, dok se pripremate za progon ,koji će  zadesiti kršćane, biti će izuzetno teško, jer će to biti oskvrnuće duha i ono će napraviti najviše štete. Ako poznajete Istinu Božje Riječi i ako umijete prepoznati djela varalice, onda ćete ojačati. Daleko važnije je ostati vjeran Božjoj Riječi, nego  prihvatiti laži koje će vam u budućnost predstaviti oni koji ne dolaze od Boga.

 

Moj Sin će vas podići k velikoj Slavi, kad slušate Njegovu Svetu Riječ i čuvate Njegova Učenja.Molim vas, pokažite Mom Sinu poštovanje koje On zaslužuje. Oni ,koji su Ga odbacili kada je hodao zemljom, spoznali su konačno  - kad je On umro na križu - Istinu o tome ,tko je On bio. Oni koji odbacuju Njegovu Riječ danas,  na dan kada dodje  suditi, će u konačnici shvatiti Istinu. Za mnoge će biti prekasno.

 

Molite, da sve duše ostanu vjerne baštini Mog ljubljenog Sina,Isusa Krista, jer samo oni koji Ga prihvate, mogu biti primljeni u Njegovo Kraljevstvo.

 

Vaša ljubljena Majka

 

Majka Otkupljenja

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.