Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

770. Ako čovjek ne vjeruje u Boga, on ne prihvaća razliku između dobra i zla

 

Subota 20 Travanj 2013, 16:45 sat

 

Moja ljubljena kćeri, nebo je puno tuge zbog bola kojeg Moji ljubljeni sljedbenici moraju izdržati na zemlji. Svi anđeli i sveci su ujedinjeni kao jedno i mole za čovječanstvo,jer ono podnosi opake napade sotone i svih njegovih zlih duhova. Dok prihvaćam  njihove molitve i uslišavam ih,pozivam sve one koji se nazivaju kršćanima, da mole kao nikad prije.

Molitve koje se svakodnevno nude za  zaštitu od  demonskih sila koje potkopavaju zemlju, će pomoći da se zemlja očisti od zlih duhova. Morate ostati puni nade i ako Mi ostanete vjerni , biti ćete još jači.

Snaga  kršćana koji su sjedinjeni u Božju Istinu, će predstavljati snažni obrambeni zid protiv zvijeri,čiji će se planovi, da povrijede djecu Božju, realizirati u ovom razdoblju. Morate stati pred Mene i iskazati svoju vječnu ljubav prema Meni - i Ja ću vas voditi u Mojoj vojsci koja nikada neće biti poražena. Budući da je Moja vojska u porastu  i da  se milijarde   duša obraća i prihvaća  Me, to će sve pripomoći da se zvijer uništi.

 

Vaša dužnost, Moje ljubljene pristaše,  je da se usredotočite na one ,koji će odbaciti Moju Ruku  Milosrđa. Neka vas to ne odvrati,kada vas ismijavaju u Moje Ime, sve što morate učiniti je da usrdno molite za spas duša. Znajte da su Božjoj vojsci na zemlji odobrene posebne milosti, tako da ona  i duše onih koji sumnjaju u Moju Svetu Riječ  mogu  uzeti sa sobom.

Ako se dozvoli  sumnji da nagriza, ona odvaja čovjeka od Boga. Sumnje su postavljene od sotone u srca ljudi kako bi zavela djecu Božju i kako bi ih uvjerili  da On, Bog, ne postoji.

Ako čovjek ne vjeruje u Boga, on ne prihvaća razliku između dobra i zla. Bez Božjeg vodstva on će pasti u svaku zamku koju mu podmeće  Sotona. Toliko mržnje se onda pokazuje u srcima ljudi, jer čim se prepuste vragu, njihova srca se ispune bijesom. Njihov najgori bijes biti će onda usmjeren protiv kršćana, a ipak ti ljudi neće znati zašto se tako osjećaju. To je razlog zašto  oni,koji tvrde da ne vjeruju u Boga, provode više vremena da osude one koji vjeruju u Njega.
 

Molite, molite, molite za njihove duše.

 

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.