Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

767.Riječ u skladu sa Bogom će biti rastrgana dok se bezboštvo širi zemljom


Utorak, 16. travnja 2013@ 20:45 sat

Moja predraga kćeri, uspon na Brdo Kalvariju koji Moja Crkva na zemlji mora izdržati započeo je, kako je naviješteno. Svi oni koji govore u Moje Ime, koji Me ljube i koji poštuju Moja Učenja, sada će se suočiti s ovim mučnim putovanjem kako bi održali Moju Svetu Riječ.

Riječ u skladu s Bogom će biti rastrgana dok se bezboštvo širi zemljom. Svima onima koji Me slijede Ja kažem, hodajte uzdignutih glava. Nikada se ne odričite Istine kada vas oni, uključujući vašu obitelj i prijatelje, mole da se okrenete od Moje Svete Riječi, koja vam je dana tijekom Moga vremena na zemlji. Vi ne smijete popustiti u svojoj odlučnosti da Mi ostanete vjerni. Neki od vas će biti jaki tijekom putovanja progonstva. Drugi će pasti. Neki će odustati. Drugi će odlučiti prihvatiti laži koje ce  im se predstaviti kao Sveti Nauk i odvojiti  će se  od Mene.

Ja ću nositi sve one koji se potpuno ufaju u Mene na Mojim Ramenima. Ja ću pružiti zaštitu svima onima koji su dovoljno hrabri da nastave služiti Svetu Misu na način na koji se treba održavati. Ja ću zaštiti Sakramente koje daju one Moje  boguposvećene sluge  koji odbijaju popustiti ili napustiti Moju službu. Oni koji sebe založe Mojoj Brizi neće se imati oko čega brinuti. One kojima se Istina davala cijelog njihovog života, a odbace Moja Učenja a u korist laži, Ja ću odbaciti. Moje Pravdnosti se treba bojati i neka ni jedan čovjek ne vjeruje da može uroniti u ponor prijevare bez kajanja u svojoj duši i da neće trpjeti posljedice.

Moja Ljubav će biti dovoljno jaka da prigrli one koji će biti zbunjeni tijekom ovih vremena. Ja ću doprijeti do sve djece Božje  koja Me traže, bez obzira koliko su pocrnjele njihove duše. U jeku previranja, Ja ću se konačno objaviti i Moj Duh će se širiti zemljom baš kada ljudi povjeruju da to više ne mogu podnositi.

Zapamtite, Ja sam Prvi i Posljednji, ništa Me ne može pobijediti, Ja Sam Svemoguć i kada osjetite da nadvladava bezbožnost koju neprijatelji Božji nanose svijetu, znajte da sam Ja tu. Ja dopuštam ovu patnju, ovaj posljednji progon, jer je to posljednje oružje protiv Zvijeri. Bez njega, on bi ukrao duše većine svjetske populacije.

Ova bitka za duše potresti će one koji Me uistinu poznaju jer bezbožnost kojoj ćete morati svjedočiti vidjeti će se u ljudima za koje vjerujete da su dobri. Sotona neće ostaviti nijedan kamen neprevrnutim i on će iskoristiti svaku dušu, osobito one koji su Mi blizu, kako bi ih okrenuo  od Mojih Učenja. Iako će bitka bijesniti neko vrijeme, Ja ću, kroz ovu Misiju, spasiti milijarde zbog njihovog obraćenja.

Vaš Isus

www.thewarningsecondcoming.com/the-word-according-to-god-will-be-pulled-apart-as-paganism-sweeps-the-earth/
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.