Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

764.Katolicka Crkva je sada skoro na ulasku u najgori progon u svojoj povijesti


Subota, 13. travnja 2013@ 23:50 sat

Moja predraga kćeri, želim dati ohrabrenje svima vama koji vjerujete u Mene i Moje Poruke sadržane u ovoj Knjizi – Knjizi Istine.

Kada čovjek slijedi Mene i  ponudi Mi se , on mora oponasati sve Moje Osobine. To znači da on mora ljubiti sve u Moje Ime i ponašati se prema svakom čovjeku onako kako očekuje da se prema njemu ponaša. Međutim, kada se uistinu prepustite Mojoj Brizi, zbog toga ćete trpjeti. Prema vama će se okrutno ponašati i biti će učinjen svaki pokušaj da vas  se posipe prijezirom.

Ovo kažem svoj Božjoj djeci ,posebno kršćanima, , jer vaš je teret najteži. Pozivam sve one u svijetu koji vjeruju u Mene, bez obzira da li vjerovali ili ne, da im Ja govorim preko ovih Poruka.

Kršćani će uvijek biti meta onih koji žele promijeniti Božje Zakone kako bi se uklapali u njihovu grešnu težnju za ugodnostima i sebičnim željama. Katolička Crkva je sada skoro na ulasku u najgori progon u svojoj povijesti i biti će okrenuta naglavce i naopako. Napad je planiran desetljećima i pažljivo je izrađen. Kako Sveci na Nebu plaču zbog katastrofalnih događaja koji će se sada razotkriti brzinom koja će potresti čak i one koji ne vjeruju u ove Poruke.

Doći će do zbrke, jer će mnoge posvećene sluge postati bespomoćne kada sve što su cijenili bude upitno a potom i izvrnuto. Oni će biti osporavani i maltretirani u Moje Ime unutar  vlastitih redova.

Onima od vas koji ste odani Mojoj Crkvi na zemlji, nalažem vam da budete budni i da održavate Moja Učenja, ako želite ostati vjerni Meni. Vi nikada ne smijete prihvatiti ništa drugo osim Istine kojoj ste poučeni. Uskoro ćete se osjećati vrlo osamljeno i Moje jadne posvećene sluge će postati uznemireni jer će njihova odanost Meni i Crkvi koju je osnovao Petar biti otrgnuta od njih.

Svima vama koji ste tradicionalno odani Kršćani, vi morate ostati čvrsti i ne smijete prihvatiti nikakav pokušaj da vas se potakne da napustite vašu vjeru. Vi ćete biti odgurnuti na jednu stranu i prisiljeni prihvatiti da obrazujete vašu djecu lažnom naukom, koje nije od Boga.

Ovi događaji će sada  započeti i Ja vas upozoravam na njih kako bih vas vodio. Svatko tko optuži Mene, preko ove Misije, na poticanje duša da napuste Moju Crkvu na zemlji ne shvaća Moje Upute. Ja jednostavno tražim od vas da ostanete odani Mojim Učenjima kada shvatite da ste prisiljeni prihvatiti novi oblik  Crkve. Ta nova verzija nikada neće biti prihvaćena u Očima Božjim.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.