Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

762.Za svaku dušu koju posvetite Mom Milosrđu, Ja ću spasiti stotinu drugih dušaČetvrtak, 11 travnja, 2013 21:20 sati

Moja ljubljena kćeri, moraš napredovati i koncentrirati se na one jadne duše koje uopće ne vjeruju u Boga. Mislim na one koji nikada nisu dobili Istinu o postojanju Boga, njihova Stvoritelja.

Postoje milijarde ljudi koji nemaju spoznaju o Svetom Trojstvu ,jer je bila skrivena od njih. To su duše kojima ću darovati velike Milosti i oni moraju biti upoznati sa ovim Mojim porukama svijetu.

Ostale duše koji Mi stvaraju brigu ,su one, koji su bili mlaki u svojoj vjeri i koji sada odbijaju prihvatiti Istinu o vječnom životu. Mnogim ljudima, koji su ili nesigurni u njihovo stvaranje ili nesigurni u postojanje Boga, će uskoro biti prikazana Istina. Opet ću im pokazati veliko Milosrđe i Moja Ljubav će dotaknuti njihova srca i oni će biti spašeni.

Ali tu postoje i oni ,koji će  nastaviti odupirati se Mom Posredovanju. Oni će se suprotstaviti svakom pokušaju predstavljanja Istine i dokazi Mog Milosrđa koji će im se dati ,će biti bačeni natrag u Moje lice. Iznova ću posredovati i nastaviti se boriti za njihove duše.

Konačno, tu su i oni koji znaju sve o Meni i znaju Istinu, da Sam Ja Mesija. Nikakvo čudo ili čin ljubavi ih neće privući k Meni, jer su se predali Sotoni. Te duše će proždrijeti zvijer i on (Sotona) ih neće osloboditi, jer Me ne vide kao njihovog Spasitelja. Oni još uvijek ne znaju istinu o planu zvijeri. Kako bih ih spasio, morate Mi vi, Moje ljubljene pristaše, darovati vašu odanost ,tako što Mi tijekom vaše molitve i primanja Svete Euharistije,posvetite njihove duše. Morate ih svaki dan ponuditi Meni -i za svaku dušu koju posvetite Mom Milosrđu, Ja ću spasiti stotinu drugih.

Činite to svaki dan. Na kraju svakog mjeseca bit ćete puni radosti, jer ćete znati da je mnogim takvim dušama darovano ovo Veliko Milosrđe. Ovo je samo još jedan dar,sa kojim vas blagoslovljam – i Milosti koje ćete dobit, kada izgovarate ovu Križarsku Molitvu, bit će u izobilju.

Križarska Molitva (104)Oslobodi ovu dušu od ropstva

"Predragi Isuse, polažem pred Tebe dušu moga brata i sestre,
koji su prepustili svoje duše Sotoni.

Uzmi ovu dušu i otkupi je u Tvojim Svetim Očima.

Oslobodi ovu dušu ropstva zvijeri i povedi je u vječno spasenje.

Amen.
"


Moje Milosr
đe će se nastaviti darivati čovječanstvu, a posebno svakoj duši, koja odbija Božju Riječ.

Blagoslivljam vas, Moji vjerni učenici, i Ja ću idalje na vas izlijevati Dar Duha Svetoga.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.