Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

759. Ovaj novi hram – tako će vam objasniti - je crkva koja objedinjuje sve ljude , jer Bog ljubi svu Svoju djecuNedjelja 7, Travnja 2013, 18:40 sat

Moja predraga kćeri, sve Božje Crkve na zemlji koje Mene, Sina Covječijeg ,časte, i one koje iskazuju vjernost Mom Ocu, će uskoro biti podijeljene. Mnogi ljudi unutar svih crkvi će se pobuniti i stvoriti će se velike podjele,dok će većina zavedenih iz njihovih redova pokušati uvesti zakone ,koji šutke odobravaju grijeh.

Moralne obveze ,koje osjećaju oni koji ljube i poznaju Božju Svetu Riječ, će biti oštro kritizirane i oni će biti optuženi da su okrutni i bešćutni. Njihov zločin će biti u tome , što se suprostavljaju grješnim zakonima ,koji će doći dok će se(sve) Crkve raspustiti tijekom progona Antikrista. Onda, kada se podijele i razbiju, njezini temelji će biti uzdrmani. Tada one više neće biti u stanju nositi se s oličenjem zloće i nepravde. Vrijeme će tada sazrijeti,da će mnoge zbunjene duše ,koje će silno biti dovedeni u zabludu, doživjeti alternativni hram Božji.

Ovaj novi hram – tako će vam objasniti - je crkva koja objedinjuje sve ljude , jer Bog ljubi svu Svoju djecu. A ako Bog voli svu Svoju djecu, onda bi On želio da se udruže zajedno u cjelinu, da prihvate jedni druge, bez obzira na njihovu vjeru,religiju, njihovu boju kože, njihovu rasu,njihove zakone. Svi bi se - tako će vam objasniti - ujedinili pred Licem Božjim, i od svih će biti zatraženo da pošalje zastupnike u novi hram, koji će se nalaziti u Rimu. Vama će objasniti , da je to Novi Jeruzalem, koji je prorokovan u Bibliji i koji će biti štićen od vođe- koji je izabran po Božjoj Volji – lažnog proroka.

Tako mnogi ljudi će podleći ovoj velikoj laži, karikaturi Svete Božje Riječi - koja je bila data Ivanu Evanđelisti. Svaka riječ koja je bila dana ovom proroku za posljedne dane , će biti uzeta , usklađena i iskrivljena, kako bi odgovarala namjerama Antikrista.

Oni koji odbacuju ovu novu, tzv.inkluzivnu Crkvu će se smatrati ne-kršćanima. Oni će biti maltretirani i biti će prikazani kao budale. Da nije Duha Svetoga koji ih vodi, oni bi bili usisani u lažni i opsceni hram, koji skriva ružnu istinu koja leži ispod njegove površine.

Antikrist je na putu da ostvari svoj veliki nastup na svjetskoj pozornici, i on će biti onaj ,koji će vladati ne samo nad tim crkvama, nego će on isto biti onaj ,koji će uvjeriti ljude ,da posjeduje posebne božanske darove. On će biti nagrađen za postignuća u humanitarnim poslovima. On, Antikrist, će za svoj dobrotvorni rad dobiti međunarodne nagrade. I onda će reći, da posjeduje karizmu koja će se povezivati sa svecima. Nedugo nakon toga, pripisati će mu se čuda, sve dok konačno ne kaže ,da je prorok u Božjoj misiji.

Mnogi će podleci ovoj strašnoj obmani, jer će biti podržan od strane svjetske crkve ,te će mu lažni prorok dati konačnu službenu suglasnost.

Konačno, svijet će povjerovati da je on Ja, Isus Krist. Moja Riječ će pasti na neplodno tlo, jer će njegova prisutnost progutati cijelo čovječanstvo,čiji će pljesak glasove, koji naviještaju Istinu Božje Riječi, dovesti do šutnje. No, zbog Mog Velikog Milosrđa Ja ću zajedno s Rukom Mog Oca upravljati svakim korakom na putu.

Moje poruke nikada neće prestati, ni na posljednji dan. Moj glas nikada neće umrijeti. Djeca Božja, koji ostanu vjerni Njegovoj Svetoj Riječi, neće nikada umrijeti.

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.