Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

756. Niti jednom od vas nebi nikada bilo dano pravo ,da u Moje Ime sudite drugim ljudima, jer to nije moguće.Petak 5, Travnja 2013, 00:50 sat

Moja predraga kćeri, u tvom zavjetu poslušnosti Meni stoji, da nikada ne smijes braniti Moje poruke. Također nemas u Moje Ime pravo suditi ili kritizirati druge vizionare ili da se radi o istinskim ili lažnim ,samozvanim prorocima.

Za one koji tvrde da govore u Moje Ime i koji osudjuju ove poruke svijetu: Znate li sljedeće: Nemate Moju dozvolu - niti ste je trazili – da u javnosti odbijate bilo koga koji tvrdi da je izabrana duša . Ako tvrdite da su ove poruke neistinite, onda stim govorite, da su one laži. Laži mogu doći samo od sotone. Ove Moje Svete poruka svijetu vas upozoravaju na strašne laži ,koje on, Sotona,nanosi dušama sve djece Božje. Kako ste silno dovedeni u zabludu ,da odbacite vaseg ljubljenog Isusa, koji lijem gorke suze tuge zbog načina na koji cu biti odbijen.

Tko kaže ,da bi svaki čovjek mogao pisati ovakve poruke s neba, taj Me vrijeđa. Kako može čovjek napisati riječi iz Mojih usta, kada one pak dolaze od Mene? Mislite li da bi takve Svete Riječi mogle biti izrađene rukom smrtnog čovjeka? Vjerujete li ,da bi ijedan čovjek koji nosi mrlje grijeha, mogao skrojiti Moju Svetu Rijec, bez da bi bio prekinut Mojim Nebeskim Kraljevstvom. Ako to smatrate,onda vjerujete da je čovjek u stanju na ovaj način stvoriti put obraćenja. Čovjek je ništa bez Boga. Vi niste dostojni da
govorite s autoritetom ,kad naviještate Riječ Božju. Ako vasim ustima naviještate Riječ Božju, bez Mog vodstva, onda ste krivi za ozbiljnu grešku.

Moja kćeri, moram te podsjetiti - i sve one izabrane duše - da niti jednom od vas nebi nikada bilo dano pravo ,da u Moje Ime sudite drugim ljudima, jer to nije moguće.

Ja sada pozivam sve one od Mene izabrane duše. Sjetite se Mog obećanja vama, da ću se vratiti. Znajte sada, da je svakom od vas data zadaća za pripremu srca ljudi za Moj Drugi Dolazak. Znajte da je ovo konačna Misija, koji je bila odredjena od Presvetog Trojstva. Nitko od vas nema Moje dopuštenje da osudjuje ovu- ili bilo koju drugu- Misiju . Učinite li to – biti ćete odbačeni od Mene.

Oh, kako Me duboko u srce probadaju grijesi odabranih duša, dublje nego svaki drugi. Oni ,koji su Mi bliski a koji Me izdaju ,su oni koji Me najvise vrijeđaju. Ako se okrenu protiv Mene, onda oni uzrokuju strašnu podjelu i spriječavaju duše ,da slijede put do Vječnog spasenja.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.