Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

753. Želim više od 7 milijardi djece Božje - konačno –dovesti kući , njihovom vječnom Raju


Utorak 2, Travnja 2013, 15:30 sat

Moja predraga kćeri, pritisak ,koji se vrsi na Mojim pristasama da odbace  ove Svete poruke, će se povećati.
Mnoge Moje zavedene pristase  će odbiti prihvatiti da ove poruke dolaze od  Mene. Dobronamjerni  u svojim naumima, oni će napraviti izuzetan napor da odvrate ljude od Mene, u uvjerenju da oni cuvaju Moju crkvu.

Ja Sam  Crkva, i dokle god Moje svete sluge Moje upute, Moj nauk, Sakramente i Moju Presvetu Euharistije,stite, mi cemo biti kao jedno. Oni, međutim, uključujući i celnike u Mojoj crkvi, koji promjene ta pravila nisu dio Moje crkve. Te promjene još nisu prezentirane,i cim budu tu,biti će puno nevolja.

Za one od vas koji nisu sigurni: Molim vas, nemojte Me odbiti . Čak i ako Me na jedan ili drugi način grlite, ali tako ispunjavate Moje oči sa suzama. Mozda Me sada ne zelite vidjeti, ali uskoro ćete osjetiti Moju Božansku Prisutnost.

Apeliram na sve ,da se sada pripremite  za veliku svijetlu budućnost, koju  čuvam spremnu za vas. Nebo se raduje, jer će Duh Sveti sići uskoro, i vaša srca će biti prozeta s ljubavlju i spoznajom. Tako mnogo duša će biti spašeno, tako je velika Moja Ljubav. Nikada neću odustati. Vi ćete trpjeti u Moje ime, ali to će biti zaboravljeno kada budete stajali pred vratima Mog Novog Kraljevstva. Vi  svi ćete doći zajedno kao jedna obitelj.

Govorim o onima koji su izgubljeni za Mene - ipak Ja namjeravam  proširiti Moje Milosrđe na što je više moguće ljudi. Dođite k Meni, i Ja vam osiguravam Veličinu Moje apsolutne Ljubavi i Mog suosjećanja za svakoga od vas. Oni koji Me odbijaju, a u nekim slučajevima i mrze, bit će ogrnuti Mojim rukama, jer Ja  tjesim vasa srca i prosvijetljujem vase duše. Ja ću biti njihova jedina nada, kad  konačno shvate, da tamni put kojeg su izabrali, ne nudi ništa nego bijedu i strah.

Ja ću izliti na svijet Moje zrake Božanstva, pune Milosrđa, i uskoro ću očistiti čitavo čovječanstvo, sve ljude, tako da se mogu brzo povesti u Moje Kraljevstvo. Moje vrijeme je skoro tu  i Ja čekam dan kad ce Mi Moj Otac predati ključeve Moga Kraljevstva.

Sada ,kad je posljednji Savez ispunjen, želim više od 7 milijardi djece Božje - konačno -dovesti kući, njihovom vječnom Raju.Ovo je vaše konačno nasljeđe koje vam  je bilo obećano.Ne odbijajte ga, strahujte od  patnje koje će pasti na vas, jer ako Mi  okrenete leđa, doci će jedan trenutak u kojem ne mogu učiniti ništa više,kako bih vas spasio.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.