Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

747.Danas će Moja Crkva na zemlji biti razapeta. Danasnji dan oznacava početak promjena


Petak 29 ožujak 2013 00:15 sati

 

Veliki Petak


Moja ljubljena kćeri, danas će se Moja Crkva na zemlji Razapeti.

Današnji dan označava početak promjena, koje će biti brze i koje će uskoro promijeniti naličje Katoličke Crkve u svijetu.

U početku će doći do spajanja svih doktrina, što će biti vidljivo na svakom javnom znaku i istaknuto namjerno poradi javnog svjedočenja.

Gledajte sada, kako sve što sam vam rekao izlazi na vidjelo. Ja ću se usprotiviti poreći groznu istinu, onima među vama, kada budete prisiljeni progutati laž.

Vi, Moji sljedbenici, morate štititi Moje Sakramente i biti oprezni. Vas će se, Moje Svete Sluge, uskoro iskušavati, kada Moje Božanstvo bude propitivano. Božji zakoni će se prilagođavati, i čim se krene mijenjati Moju Svetu Euharistiju, Božja će se Ruka spustiti takvom silinom da ćete odmah znati da ove poruke dolaze s Nebesa.

Moja Tuga postati će vaša tuga. Vaša žalost, poradi spoznaje Istine, onemogućiti će vam da prihvatite svetogrđa, koja će biti nametnuta.

Čak i tada, ukoliko ne prihvatite Mog proroka i Riječi koje joj dajem, Ja ću vam svejedno dati još vremena. Jer vrlo brzo, vođe među vama, zatražit će da obnovite svoje zavjete. Tražit će od vas  da zavjetujete svoj život svjedočeći pod prisegom poganim zakonima. Ako to učinite, pasti ćete pod utjecaj zloga i ući ćete u sukob s Bogom.

Morate ustrajati i ostati vjerni Meni i moliti da vas Ja vodim u trenutku kada u Petrovoj Stolici sjedi čovjek, koji odbija hoditi njegovim stopama ili nositi njegove cipele, a koji će uništiti vašu privrženost Bogu.

Kada sada budete svjedočili Raspeću Moje Crkve na zemlji, Ja ću vas pozvati da naviještate Istinu o Bogu. Ja ću vas i dalje zazivati kako bih vas zaštitio. Ja ću učiniti da Moja Crkva, oni koji se pridržavaju Mog Nauka, Mojih Sakramenata i Božje Riječi, živi preko ostatka koji Me nikad neće napustiti.

Među vama će biti i onih koji će me danas izdati. Biti će i onih koji će uskoro izdati Moje Sakramente, jer ste preslabi da bi obranili Riječ Božju. Oni među vama koji već sumnjaju i koji pokušavaju širiti Moju Riječ patit će jer neće imati dovoljno hrabrosti boriti se za Istinu. Ipak, ostat ćete Mi i dalje vjerni, jer znate da ne možete živjeti bez Moje Ljubavi.

Slušajte Moj Glas. Naslonite vaše umorne glave na Moje Rame i dopustite mi da vas prigrlim Mojim Rukama u ovom trenutku. Uvijek ću vas štititi.


Vaš Isus

 

  

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.