Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

746.Bit će vam prikazana opasnost opstanka Svete Euharistije


Četvrtak, 28 ožujak, 2013 21:30 sati

Moja predraga kćeri, sada shvaćaš koliko jako je ova misija prezrena od zloga. Moraš se, međutim, izdići iznad okrutnih prepreka koje su postavljene ispred tebe,kako bi zaustavili Moje djelo.

Opasnost opstanka Svete Euharistije će
vam bit prikazana kroz aroganciju onih usred Moje Crkve, čiji je plan, da promijene Istinu, počeo sa svom ozbiljnošću.

Nije važno što ce mnogi među vama ismijavati Moju Misiju ,da pripremite vaše duše za Veliki Dan. S vremenom ćete prepoznati da sam to uistinu, Ja, Isus Krist, koji dolazi k vama kako bi vam služio.

Ja sam vaš Gospodar i vaš sluga. Vi, Moje Svete sluge,se morate skoncentrirati na svoju ulogu i nikada je ne smijete zaboraviti. Kao sluge ne možete biti još i gospodari. Jer ako ste gospodari, ne možete Mi služiti. Mnogi od vas u Mojoj Crkvi su zaboravili ono čemu su bili poučeni. Oni su zaboravili Riječ Božju.

Moj Obećanje je, pružiti vam Hranu života – Moje Tijelo i Moju Krv – i uprkos svemu ,još jednom ćete Me zanijekati. Vi ćete to učiniti uklanjanjem Svete Euharistije iz hrama Bozjega i time što ćete ga zamijeniti s truplom.Zamjena će biti lukava i potrajati će neko vrijeme, prije nego što mognete otkriti zlodjelo, koja će vam se podmetnuti.

Kao što vas Moje Tijelo hrani- kroz Svetu Euharistiju- ,smrt Mog Tijela, Moje Crkve, će donijeti smrt onim dušama ,koji Me odbacuju.

Vrijeme za grozotu je vrlo blizu.Vrijeme za odabir između Mog puta i puta lažnih proroka je skoro tu. Posmatrajte sada, kako će Istina biti izvrnuta od varalice. Pogledajte kako će se uzvisiti na Mom Prijestolju, ali će odbiti hodati putem Istine kao sluga Božji.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.