Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

742.Moja misija nema svrhu da vam da novu Bibliju,jer to nikada ne moze biti, jer Knjiga Mog Oca sadrži cijelu IstinuNedjelja 24 ožujak, 2013 18:06 sati

Moja predraga kćei, kada budes upitana od strane onih koji Me ljube, što bi bila svrha tvoje misije, tvoj odgovor mora biti - da spasi vase duše. Kada te se s podsmijehom izrugiva i pita sta ti daje pravo da propovijedas Riječ Božju - odgovor je: tako da Isus može spasiti duše vaše. Zatim, kada te oni koji već navješćuju Moju Svetu Riječ i koji slijede Moj nauk , optužuju za herezu – onda je tvoj odgovor njima ovaj:. Vi ,koji ste vjerni Kristu, zar ne mislite da ste i vi grešnici u Božjim očima? Zar i vi ne želite spasiti vaše duše?

Grijeh će uvijek stajati između vas i Boga. Svaka duša, uključujući najokorjelije grešnike i one među vama koji su izabrane duše, nikada neće biti slobodni od grijeha, dok ne dođem opet. Vi mozete, svaki put kada priznate svoje grijehe, biti otkupljeni, ali će vaša duša ostati čista samo za kratko vrijeme.

Nikada ne osjećajte da ne trebate hranu života.
Moje Svjetlo vas privlači sada k Meni, kroz ovu vrlo posebnu Misiju. Ja vam darujem velike blagoslove i posebne milosti kada odgovorate na Moj poziv, dok vas pozivam prema Mom Novom kraljevstvu - Mom Novom Raju.

Vi možda želite vjerovati, da Bog nema potrebe slati još jednog proroka - da je čovječanstvo nakon Moje smrti na križu oslobodjeno od stiska Sotone, da vam je već data Istina kroz Moje učenje i da je Istina sadržana u Knjizi Mog Oca, Bibliji. Vi bi bili u pravu, ali samo u tom slučaju. Postoji još mnogo toga sto morate znati, jer vam proročanstva sadržana u Knjizi Otkrivenja nisu poznata. Vama je bio dat sažetak – ipak mnogi od vas odbijaju priznati njegov sadrzaj. Vi naprasno odbijate Otkrivenje i nemate volje da ga razumijete.

Moja misija nema svrhu da vam da novu Bibliju,jer to nikada ne moze biti, jer Knjiga Mog Oca sadrži cijelu istinu. Moja je zadaća, s jedne strane da podsjetim svijet, koji je uronio u bezboštvo, na Istinu,a s druge strane Moja je želja da pripremite svoje duše na vrijeme Mog Drugog Dolaska.

Mnogi od vas ce reći da Me časte, ali su se mnogi udaljili od Istine. Mnogi ne vjeruju u Sotonu ili u postojanje pakla i kao takvi ne uzimaju grijeh ozbiljno. Vi ste kroz vase odobravanje grijeha dovedeni u tešku zabludu.I sada će po svim kršćanskim Crkvama doći do najvecih zabluda , kada će grijeh biti obačen na stranu. Vi ćete biti uvučeni u nauk prijevare. To je plan izrađen od strane zloga ,da vas odvede daleko od Mene.

Zbog Moje Božanske Prisutnosti-jer se Moje tijelo i Moja krv nalaze u svakom svetohraništu na svijetu - vi ste bili u mogućnosti boriti se protiv grijeha. Ali sada, kada se plan za uklanjanje Svetu Euharistiju ostvaruje, vi ćete biti bespomoćni.

To je razlog zašto vam otkrivam Istinu o tome što ce jos doci,i da vas tako mogu pripremiti. Pozivam vas sada ,samo zato što vas volim.

Kada zablude budu razotkrivene, onda ćete shvatiti koliko morate učiti ,kako vas vaš ponos spriječava da prihvatite Moju Ruku Milosrdja i kako ste ništa bez Mene.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.