Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

741. Majka Božja: Tijelo Mog Sina je bilo rastrgano na komadiće.


Subota 23, Ožujak 2013, 23:45 sat

Moje dijete, mnogi ne razumiju Moju ulogu Suotkupiteljice. Isto tako oni ne znaju zašto je to tako.

Kada sam prihvatila poziv da budem Majka Božja, bila sam potčinjena Savezu Božjeg spasenja čovječanstva.

Kad sam rodila Mog Sina, osjecala sam istu ljubav koju svaka majka ima prema svom dijetetu. Ovaj čisti, lijepi dječak je bio dio Mene, Moja krv i meso. No, bila sam isto tako svjesna činjenice da on nije bio obicno dijete. Cim sam ga pogledala Njegov duh je prodro Moju dušu. On i Ja smo bili isprepleteni u Jedno, gdje sam osjećala svaku emociju, svaku radost, svaku bol i ljubav koja Ga je obuzimala. Također sam znala da je bio Božanski i da sam Ja, kao takva, bila samo Njegova slu
žavka, iako Mi nikada nije dozvolio da to osjetim.

Kao dijete, On bi naslonio svoju Božansku glavu na Moje grudi i sa takvim emocijama mrmljao riječi ljubavi koje su ispunjavale Moje Srce i Ja sam se osjećala kao da ću puknuti od sreće. On, ovo Moje malo dijete, je bio sav Moj život. Svaki dodir Me je ispunjavao s takvom nevjerojatnom nježno
šću i radošću. Svi oni koji su Ga vidjeli, čak i kao dijete, bi Mi govorili, kako je On nešto posebno. Njegove prodorne oči bi doticale njihove duše i mnogi nisu znali zašto.

Ovu posebnu prisnost između Mene i Mog ljubljenog Sina je bilo nemoguce prekinuti. Znala sam da sam bila rođena da budem Njegova majka. Ova uloga je bila jedini razlog Mog postojanja.

I tako, u svakom pogledu ,sto god Mu je  bilo potrebno, ispunila sam, a On - s takvom ljubavlju i s takvim suosjećanjem – je sve Moje potrebe stavljao ispred Njegovih. Njegove želje su uvijek bile ispunjene od Mene, Njegove Majke, Njegove ponizne sluzavke.

Kada Mu se nije vjerovalo da je On Sin Čovječji, kada je navijestao Istinu i djelovao kako je to Njegov Otac želio, Ja sam lila gorke suze. Kako Me je razdiralo kad sam morala gledati Njegov progon.

Trpila sam Njegovu bol, ne samo kako bi to činile druge majke - kada vide bol koja se nanosi njihovom dijetetu - Njegova bol je bila također Moja, Moja bol Njegova.

Prisiljavali su Ga da koraca, dok su Njegove ruke sprijeda bile vezane konopcima oko njegovog struka, što je značilo da je On morao posrtati i praviti samo male korake. Kada Mu je križ bio bačen na Njegovo poderano i isprebijano Tijelo, Moj bol je bila toliko nepodnošljiva da sam citavo vrijeme bila bez svijesti.

Moja bol nije bila samo fizička, Moja tuga je probola Moje srce i pokidala ga na pola. Do danasnjeg dana je Moje srce isprepleteno sa Srcem Mog Sina i stoga doživljavam - tijekom Velikog tjedna - iznova s Mojim Sinom, boli, mučenja i progone.

Djeco, nemoguće vam je objasniti okrutnost ,koja je nanesena Mom Sinu, da je razumijete, tako zločesto je bilo mucenje. Tijelo Mog Sina je bio rastrgano na komadiće.

Nikad ne zaboravite ,da je On bio Sin Čovječji, poslan da otkupi sve duše na Zemlji, uključujući i one koje žive danas u svijetu. Umro je u strašnoj smrtnoj borbi, da spasi svakog od vas, koji živite danas. Njegova patnja nije bila zavrsena na Kalvariji. Još uvijek je podnosi ,sve do Velikog dana Njegovog Drugog Dolaska.

Oni koji ignoriraju ovo Upozorenja s neba, mogu to slobodno činiti. Neće biti suđeni zbog ovog odbacivanja. No, ako se oni nastave udaljavati od Istine ove objave s neba, oni će biti u iskušenju da zgrijese. Grijesi kojima ce biti kušani,ce biti grijesi koje će neprijatelji proglasiti u Crkvi Mog Sina na zemlji, da grijeh više nije grijeh.

Hvala vam, djeco, sto ste svoj duh, svoje srce i dušu otvorili za ovaj poziv s neba, koji vam je poslan zbog ljubavi koju Bog ima za svu Njegovu djecu.

Vaša ljubljena majka

Majka spasenja

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.