Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

737.Sloj po sloj, njihove zle namjere razotkrivat će se kada se sami počnu sapletati o njih

utorak, 19.ozujak 2013, 20:45 sat

Moja ljubljena kćeri, Moja Sveta Riječ širi se poput snažnog vjetra po cijelom svijetu u ovom trenutku, putem ovih Poruka.

Mnogi će čuti Moj Glas, željeli to oni ili ne, jer će zvučati poput grmljavine prije oluje. Pojedini će prepoznati Duha Svetoga kada im zahvati duše. Drugi, nažalost, neće, ali njima ovo kažem. Čuli ste Moj glas. On je dotakao vašu dušu, a ipak, odbijate Me. Ipak, okrećete leđa. Možete se bojati Mog Glasa, jer je nadmoćan, ali jednu stvar ne možete učiniti a to je ignorirati Me.

Moj Duh Sveti je tako moćan, da će dodirnuti vašu dušu, htjeli vi to ili ne. Za one od vas koji bježe, skrivaju se i pretvaraju da Ja nisam Stvarnost, znajte da nećete moći poreći Moju prisutnost, bez obzira koliko se trudili.

Neki će se od vas opirati Istini jer nemate vjere u Moje Obećanje da vam Ja darujem život vječni. Mnogima od vas ta je spoznaja zastrašujuća i radije smatrate da se Veliki Dan Gospodnji neće zbiti za vrijeme vaših života. I stoga zatvarate oči, prekrivate uši i tražite utjehu u drugim stvarima.

Sigurnost koju osjećate dok pokušavate naći mir, gdje ga se može naći, bit će kratkog vijeka. Uskoro će vam se uskratiti Riječ Božja. Riječi koje ste navikli slušati nestati će iz propovijedi i biskupskih i kardinalskih pisama, dostavljenih vama i svim Mojim sljedbenicima koji ne slute na zlo.

Slobodnozidarske sekte prodiru u Crkvu u Rimu. Ne budite zavedeni - može biti samo jedan papa u jednom životnom vijeku.

Mnoge Moji pristase sada će odbiti Moju Svetu Riječ, Istinu, baš kao što su to učinili tijekom Moga suđenja na zemlji. Ti, moja kćeri, bit ćeš odbačena kao heretik, izrugivana i ismijavana. Ti ćeš postati trn u oku lažnog proroka. Ali, uskoro, svi će uvidjeti skrivena djela i prepredene geste lažnih uljeza koji će vladati nad Mojim prijestoljem u Rimu, jer su svetogrđe.

Sloj po sloj, njihove zle namjere razotkrivat će se kada se sami počnu sapletati o njih i svi, blagoslovljeni Mojim darom spoznaje, shvatit će koje se grozote odvijaju.

Zvijer je sada spremna i stvara svjetovni krug, sastavljen od nekih od svjetskih vođa, da bude jedno u zajedništvu sa svime što je suprotno Kraljevstvu Božjem. Demonski duhovi, koji opsjedaju ove jadne duše, će, zbog svog ponosa i arogancije, sami sebe razotkriti pred svima kroz svoje geste, koje će biti temeljito proučavane i propitivane sve dok konačan odgovor ne osvane onima blagoslovljenim Darom razlučivanja.

Vjerujte u Mene. Vjerujte ovom Daru Pouzdanja. Dopustite da vas Ja držim i vodim kroz ovu džunglu zlih stvorenja koji žele proždrijeti vaše duše.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.