Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

731. Ova zlobna gesta tijekom Velikog tjedna će se vidjeti od strane onih koji drže oči otvorene


Četvrtak 14., Ožujak 2013, 18:00 sat

Moja predraga kćeri, koliko pate Moje boguposvecene sluge koji su blizu Mog Srca i koje znaju Istinu i koji moraju svjedociti grozoti u Mojoj Crkvi na zemlji.

Tu će biti posebna uvreda koja će biti dodana Mome Svetom Imenu, s namjerom da Me se obescasti tijekom Velikog tjedna. Ova zlobna gesta tijekom Velikog tjedna će se vidjeti od strane onih koji drže oči otvorene, i to će biti jedan od znakova, na kojima ćete prepoznati, da varalica,koji sjedi na prijestolju Moje Crkve na zemlji, ne dolazi od Mene.

Moje pristase , vi morate znati ,da ce se prorocanstva ,koja su data svijetu - koji upozoravaju na vrijeme u kojem ce vlast u Mojoj Crkvi biti preuzeta od strane onih koji su vjerni zvijeri, - sada ostvariti. To vrijeme je sada.

Ne zaboravite ,da su oni ,koji ponosno pokazuju znakove poniznosti, krivi zbog grijeha oholosti.

Oni koji kažu ,da bi Moja crkva morala obnoviti svoj imidz i da bi se Ucenje Moje Crkve moralo obnoviti i koji kazu da bi kroz modernizaciju bilo prihvaćeno od strane više ljudi, onda znajte ovo:

Oni od vas, koji kažu da slijede Moja učenja, ali koji žele da se Zapovijedi izmijene, kako bi se omogućilo,da se djela koja su griješna u Mojim očima,prešutno odobre, kroce sada prema izlazu Moje Crkve. Vi ne pripadate Meni. Vi ste Mi okrenuli leđa i niste dostojni ući u Moju kuću. Ali to je ono što će se dogoditi. Vi i svi oni medju vama koji zahtijevaju promjene, koje će s otvorenim rukama pozdraviti sekularni svijet, ćete biti zadovoljni, jer će vas Lažni Prorok zavesti – zbog njegove koristi- i vi ćete pljeskati svakom trenutku njegove kratkotrajne vladavine. Ali to necu biti Ja, Isus Krist, Koga ćete slijediti. Vi ćete slijediti lažnu nauku,koja nije od Boga.

Mnogi će rasirenih ruku dočekati vladavinu lažnog proroka i Mene ce s radošću u svojim srcima odgurnuti na stranu. Onda, kada greške njegovog puta postanu vidljive, Moje jadne boguposvećene sluge se nece imati kome obratiti. Njihova bol ce se pretvoriti u strah, a njihov strah će se pretvoriti u očaj. Oni neće znati kome se može vjerovati, ali oni moraju shvatiti sljedeće: Moje Tijelo, Moja Crkva može biti bičevana i osramocena, ali Moj duh se nikada ne može dirnuti, jer on nikada ne može umrijeti.

Za one od vas ,koji sada odbijate Moju Riječ i odbacujete Istinu ,koja vam je data kao poseban dar s neba: Ja vas blagoslivljem. Ja cu nastaviti izlijevati Moje milosti preko vas, dok ne dođete k Meni. Ja nikada neću odustati, sve dok mogu spasiti vase duše.

Moja crkva, postojana Mom Nauku i Mojim Sakramenatima , će živjeti i nikada neće umrijeti. Ne treba nikakve cigle i beton da opstane, jer sam Ja taj,Isus Krist, čije Tijelo je Crkva. Vi, Moji vjerni ljubljeni svećenici, Moje svete sluge i Moje pristase ste dio Mene. Vi ste sjedinjeni s Mojim tijelom ,kako bi stvorili Moju Crkvu na zemlji. Stoga, morate uciti, da budete jaki, hrabri i vjerni Mojoj Svetoj Riječi  , bez obzira s kakvim se suprotnim argumentima suocite.

Vrijeme da raskol otvoreno izidje na svjetlo dana je blizu i već se osjeca strašna tjeskoba u Rimu. Kada se Duh Sveti sudari s duhom zla,tada će se povuci linija razdvajanja kroz sredinu, tako da nastaju dvije strane. Velika podjela ce brzo nastupiti. Tada ce mnogi od onih, koji su bili prevareni od lažljivca , požuriti u Moje Sveto narucje da pronadju zaštitu.

Ja vas vodim tijekom ovog tužnog vremena i molim vas ,da Mi svi vi predate sve vase suze i Ja ću vas utješiti u duhu.

Ja vas blagoslivljem. Ja vam donosim mir u srcu. Ja vas štitim.

Vaš ljubljeni Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.