Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

724.Mnogi od vas ce zbog straha odbiti ovaj poziv neba

Srijeda 6, Ožujak 2013, 09:45 sat

Moja predraga kćeri, pozivam sve one u svijetu koji vjeruju u Mene, Isusa Krista, da Me poslušaju.

Mnogi od vas će teško prihvatiti patnju s kojom ćete biti suočeni u Moje Ime. Do sada je vaša patnja bila ograničena na tugu koju ste se osjećali u svojoj duši za grijehe ljudi i za žrtve koje sam donio ,da spase čovječanstvo od njihove zloće. Sada ćete biti ismijani zbog svoje vjere i vi ćete stajati posramljeni, ako se čvrsto držite Mojih učenja i Božjih zapovijedi.

Mnogi od vas će iz straha odbiti poziv sa neba. Ljudima nije lako da prihvate da Ja sada komuniciram sa svijetom, da pripremam svijet za Moj Drugi Dolazak.Jer tko je Moja proročica? I tko su oni koji su došli prije nje u Moje ime? Kako znate da ona govori Istinu kod tako mnogih lažnih proroka i zavodnika koji vas zbunjuju? Jos ne postoje s neba-poslani proroci koji nisu bili ismijani, vrijeđani, mučeni ili koji nisu okrutno ophodjeni. Mnogi od njih su bili ubijeni. Možete biti sigurni da su ti proroci bili poslani od Boga u svijet da pripreme  Njegovu djecu i da Mu se vrate ,ako donose plodove Mog djelovanja ,molitvu i obraćenja,koja su im kao prorocima povjereni.

Budite svjesni da ce Moji istinski proroci izdrzati kusnje vremena. A za one koji ignoriraju poruke,koje ova donosi čovječanstvu: Imati cete plač i škrgut zubi . Ako vi napadnete Moju Svetu Riječ, koja se daje istinskom proroku, onda sprijecavate Božju Volju. Sada možda nećete osjetiti nikakvu sramotu. Vi možda vjerujete ,ako napadate Moje proroke da branite Moju Riječ, ali svremenom će vam šteta koju nanosite ovoj Mojoj zadnjoj Misiji na Zemlji - nakon što vam bude otkrivena- donijeti strašni strah i bol.

Ako Me volite, morate držati oči otvorene i pažljivo čitati Moje upute. Ako ne uspijete uzeti k srcu Moja upozorenja koja su vam dana iz ljubavi Bozje,vi ćete odbaciti Istinu. Samo vas Istina može spasiti. Istina je kisik kojeg trebate da održite život vase duše. Bez Istine Me nećete vidjeti jasno, niti ćete biti u mogućnosti donijeti prave odluke. Zapamtite, Ja sam Istina. Bez Mene nećete imati života.

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.