Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

720. Samo će hrabri i odvažni među vama, koji Me najviše ljube, voditi Moju Vojsku prema spasenju.

slika 249783


Četvrtak 28., Veljače 2013, 23:50 sat

Moja predraga kćeri, dani koji su skoro tu, donose strašnu tamu i očaj sa sobom kakvog još niste dozivjeli u vasem dosadasnjem životu.

To će biti pomrčina duha i ona ce biti uzrokovana kroz prazninu onih duša koji slijede Antikrista i lažnog proroka. Dusevnu bol ,koju ce oni nanijeti onim kršćanima koji odbijaju slušati lažni nauk, biti će teško izdržati.

To vam govorim iz razloga,da znate u vašem srcu ,da ce se pojaviti bol od odbijanja koju cete osjetiti, jer vi ćete patiti u Moje ime tako sto se držite Moje Svete Riječi.

Vi ne smijete nikada staviti pod znak pitanja visoke zahtjeve koji se traze od vas ili izgubiti povjerenje , jer Ja sam taj, vaš Kralj, koji ima moć,da omoguci da ih možete izdržati. Također, nikada ne smijete sumnjati ,da ce Ostatak vojske ,koji je bio prorokovan i kojeg ćete sada biti dio,ostati vjeran Meni, Isusu Kristu.

Nemojte slušati one koji će vas pokušati uvjeriti ,da vi ne bi trebali vjerovati u Moje Svete poruke svijetu, jer su prevareni. Morate moliti za one koji nemaju snage ili duh razlikovanja i koji ce odabrati krivo racvanje na cesti. Mnogi koji slijede lažnog proroka ce pokušati da vas odvuku na taj put.

Brat će se boriti protiv brata i sestre, otac protiv sina, mati protiv kćeri - sve u nastojanju da slijede istinu. Ali mnogi neće uspjeti prepoznati pogreške učenja lažnih proroka i oni će biti izgubljeni za Mene.

Samo će hrabri i odvažni među vama, koji Me najviše ljube, voditi Moju Vojsku prema spasenju. Oni će - pod Mojim vodstvom -dovesti sa sobom milijarde duša u sigurnost. Stoga ne smijete nikada odustati.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.