Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

717. On će biti vrlo blizak saveznik lažnog proroka i ne pravite si iluziju oko toga - tko je on – Sin Sotone.Ponedjeljak 25., Veljače 2013, 23:00 sat

Moja predraga kćeri, naredno vrijeme će uzdrmati svijet iz drijemeza, bez obzira koju vjeru- ako uopce - ljudi slijede,jer će glas malog roga na sebe privući ogromnu pozornosti javnosti cijelog svijeta. Sjedeći na Petrovoj stolici, ovaj će varalica proglasiti glasno i ponosno svoje rješenje ujedinjenja svih crkvi. Slavljen kao moderni inovator, on će biti prihvacen od sekularnog svijeta jer će odobriti grijeh.

On će donijeti nove zakone, koji ne samo da su u suprotnosti s učenjem Katoličke crkve, nego su u suprotnosti s kršćanskim zakonima. Svećenici koji se protive ovim porukama - kad im strašna istina bude očitovana- će biti prisiljeni da iznova razmisle. Oni će polako,konacno ,postati svjesni Istine Moje riječi koja se daje tebi, Moja kći. Kako će plakati od boli kada shvate da sam to Ja , Isus Krist, koji vam- uz blagoslov Moga Oca – u detalje otkriva proročanstva posljednjeg vremena.

Onda će progutati svaku riječ sa Mojih Svetih usnana, kad ću im otkriti dolazak drugih događaja u pripremi čovječanstva. Važno je da ljudi slušaju i reagiraju na Moj poziv, tako da se svi mogu  spasiti od  stiska zvijeri.

Lažni prorok će, dok bude zauzet pokušajima da impresionira katolike u svijetu sa svojim visokim ciljevima, biti potisnut u stranu za neko vrijeme, jer ce Antikrist sada – kao sto je prorokovano-stupiti na pozornicu. Kada budete čuli medijska izvješća o novom ,obećavajucem , sposobnom mirovnom posredniku, onda ćete znati tko je on.On će biti vrlo blizak saveznik lažnog proroka i  ne pravite si iluziju oko toga - tko je on – Sin Sotone.
Bez obzira koliko ovo sve može biti zastrašujuće, ne zaboravite da sam Ja, Isus Krist, Kralj. Ni jedan covjek, ni jedan neprijatelj, nije mocniji od Boga. No, bitka za duše se mora voditi-kao što je prorokovano. Kroz širenje Moje Riječi, Mojih poruka i Mojih molitvi ,vi ćete Mi pomoći spasiti duše koje su Mi potrebne,kako bi Moj Novi raj mogao biti ispunjen sa svom djecom Božjom.

Uvijek se pouzdajte u Mene, vašeg Isusa, jer ću vas Ja pratiti i zaštititi tijekom ove grozote na zemlji.Obećavam, da će ona biti kratkog vijeka.

Vaš Isus

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.