Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

713. Ovo Veliko Prosvjetljenje svijesti će se održati nakon sto Moj Sveti zamjenik napusti Rim.

slika 287611
Srijeda 20., Veljače 2013, 19:30 sat

Moj predraga kćeri, iako se može činiti nepoštenim ,da Božja djeca moraju trpjeti pod vlašću lažnih proroka i Antikrista, vi ipak morate znati: Da bi se sve duše svijeta očistile, moraju u određenoj mjeri podnijeti bol odbacivanja i patnje koje sam Ja podnio.

Zbog Mog Velikog Milosrdja ,učinit ću sve da ovo čišćenje bude brzo. Onda će broj Mojih pristasa naglao porasti i biti spreman za Moj Drugi Dolazak. Moj Otac će nadzirati s velikom nježnošću u srcu sve ispite koje ce osjetiti Njegova djeca. On će intervenirati ako zla djela progona ,koji ce se nametnuti kršćanima, odu  dalje od onoga što je dopušteno i On će uništiti takve opake ljude.

Vi sada morate da idete u susret Mom Božanskom činu Milosrđa , jer će ono odvojiti dobro od zla. Ovo Veliko Prosvjetljenje svijesti će se održati nakon sto Moj Sveti zamjenik napusti Rim.

Pripremite se da spasite vaše duše. Za tvrdoglave duše među vama: vama će biti dano samo vrlo kratko vrijeme , da ponizno padnete na koljena i molite za Moje Milosrđe. I onda ce trube (*) zatrubiti, i proročanstva koja vode do kraja će se očitovati kao što je predviđeno.

Vaš Isus

 www.thewarningsecondcoming.com/this-great-illumination-of-conscience-will-take-place-after-my-holy-vicar-has-left-rome/

Otkrivenje 8,7I prvi anđeo zatrubi, i postade tuča i oganj, pomiješani s krvlju, i padoše na zemlju, i trećina drveća izgorje, i sva zelena trava izgorje.

8I drugi anđeo zatrubi, i kao velika gora ognjem zapaljena bačena bi u more; i trećina mora postade krv

9I umrije trećina stvorenja, što živi u moru, i trećina lađa propade.

10I treći anđeo zatrubi, i pade s neba velika zvijezda, koja je gorjela kao baklja, i pade na trećinu rijeka i na izvore voda.

11I ime je zvijezdi Pelin; i trećina voda postade pelin, i mnogi ljudi pomriješe od voda, jer postadoše gorke.

12I četvrti anđeo zatrubi, i udarena bi trećina sunca, i trećina mjeseca, i trećina zvijezda, da pomrča trećina njihova, i trećina dana da ne svijetli, tako i noći.

13I vidjeh, i začuh glas jednoga orla gdje leti posred neba vičući glasom velikim: "Jao, jao, jao onima, koji stanuju na zemlji, od ostalih truba trojice anđela, koji će još trubiti!"

Otkrivenje 9,1I peti anđeo zatrubi, i vidjeh zvijezdu gdje pade s neba na zemlju, i dade joj se ključ od zjala bezdana.

2I otvori zjalo bezdana, i izađe dim iz zjala kao dim iz velike peći, i pocrnje sunce i nebo od dima iz zjala.

3I iz dima zjala izađoše skakavci na zemlju, i dade im se vlast, kao što je imaju skorpioni zemaljski.

4I zapovjedi im se, da ne škode travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvu drvetu, nego samo ljudima, koji nemaju pečata Božjega na čelima svojim.

,5I dade im se, da ih ne ubijaju, nego da ih muče pet mjeseci; i mučenje njihovo bijaše kao mučenje skorpiona, kad ubode čovjeka.

,6I u one dane tražit će ljudi smrt, i neće je naći; i željet će da umru, i smrt će od njih bježati

7I skakavci bijahu kao konji opremljeni za boj; i na glavama njihovim kao krune od zlata; i lica njihova kao lica čovječja.

8I imahu kose kao kose ženske, i zubi njihovi bijahu kao u lavova;

9I imahu oklope kao oklope gvozdene, i glas krila njihovih bijaše kao glas kola, kad mnogi konji trče u boj ;

10I imahu repove i žalce kao skorpioni; u repovima njihovim bijaše sila, da škode ljudima pet mjeseci;

11I imahu nad sobom kralja anđela bezdana, kojemu je ime hebrejski Abadon, a grčki Apolion.

12Jedno zlo prođe; evo idu još dva zla za ovim.

13I šesti anđeo zatrubi, i začuh glas jedan od četiri roga zlatnoga žrtvenika, koji je pred Bogom,

14Gdje govori šestome anđelu, koji je imao trubu: "Odveži četiri anđela, koji su svezani kod rijeke velike Eufrata!"

15I bila su odvezana četiri anđela, koji bijahu pripravljeni na sat i dan i mjesec i godinu, da pobiju trećinu ljudi.

16I broj vojske na konjima bijaše dvadeset tisuća puta deset tisuća; čuo sam broj njihov.

17I tako vidjeh u viđenju konje i one, što sjeđahu na njima: imali su oklope ognjene i plavetne i sumporne; i glave konja bile su kao glave lavova, i iz usta njihovih izlazio je oganj i dim i sumpor.

18I od ova tri zla pogibe trećina ljudi, od ognja i od dima i sumpora, što je izlazilo iz usta njihovih,

19Jer sila je konja u ustima njihovim i u repovima njihovim, jer su repovi njihovi kao zmije, imaju glave, i njima čine zlo.

 

Otk. 9,20I ostali ljudi, koji nijesu bili pobijeni ovim zlima, ne pokajaše se za djela ruku svojih, da se više ne klanjaju đavolima i idolima zlatnim i srebrnim i mjedenim i kamenim i drvenim, koji niti mogu vidjeti, ni čuti, ni hoditi;

21Niti se pokajaše za ubojstva svoja, ni za čaranja svoja, ni za blud svoj, ni za krađe svoje.

 

Otk. 11,15I sedmi anđeo zatrubi, i postadoše veliki glasovi u nebu govoreći: "Postade kraljevstvo svijeta Gospodina našega i Krista njegova, i kraljevat će u vijeke vjekova."

16I dvadeset i četiri starješine, koje sjeđahu pred Bogom na prijestoljima svojim, padoše na lica svoja i pokloniše se Bogu

17Govoreći: "Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože Svemoćni, koji jesi, i koji bijaše, i koji ćeš doći, što si uzeo svoju veliku moć i zakraljevao.

 

Ot11,18I neznabošci se razgnjeviše, i dođe gnjev tvoj i vrijeme, da se sudi mrtvima, i da se dadne plaća slugama tvojim, prorocima i svetima i onima, koji se boje imena tvojega, malima i velikima, i da se pogube, koji kvare zemlju."k.

19I otvori se hram Božji u nebu, i vidje se kovčeg zavjeta njegova u hramu njegovu, i nastade sijevanje munja, i glasovi, i gromovi, i potres zemlje, i tuča velika.


 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.