Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1288. ČOVJEKOVA SAVJEST JE POPUT ZRCALA NJEGOVE DUŠE

 

Subota, 13. prosinca 2014., 00:15h

 

Moja predraga kćeri, čovjekova savjest je poput zrcala njegove duše. Što savjest osjeća, na što odgovara i u što vjeruje, odražava se na njegovu dušu. Ovo znači da ako vas vaša savjest upozorava na nešto što vi znate, u svom srcu, da je krivo u Očima Božjim, onda je morate poslušati.

Ako vas vaša savjest vodi da branite Riječ Božju, kada vam se predstavlja zlo, vi joj morate odgovoriti, jer znate da morate. Ako prihvatite zlo, kada vas vaša savjest vodi drugačije, onda niste odani Riječi Božjoj. Vi morate, ako sebe nazivate Kršćaninom, dozvoliti svojoj savjesti da vas vodi. U Kršćanskoj duši koja je blagoslovljena s Darom Duha Svetoga, savjest će biti u potpunosti na oprezu na prevaru đavla u svim njenim oblicima.

Ako niječete svoju savjest, onda vi niječete Boga. Kada niječete Boga, vi niječete svoje vlastito naslijeđe. Nikada ne činite isprike za prihvaćanje bilo čega za što znate da ne dolazi od Mene, jer ako vas vaša savjest upućuje na jedan put, a vi odaberete suprotan smjer, onda niste uspjeli uzeti Moju Čašu. Što mislim pod Mojom Čašom? Kada ste vi Kršćanin, vi ćete uvijek naići na  Moje neprijatelje. Kršćani su prezreni od onih koji ne dolaze od Mene. Možda će biti trenutaka kada nećete trpjeti bilo koju predrasudu, ali svakako će doći vrijeme kada ćete biti osporavani u Moje Ime. Kada dođe taj dan, hoćete li Me napustiti niječući Moju Svetu Riječ?

Koliko je jaka vaša vjera ili vaša ljubav prema Meni? Tek kada ste suočeni s velikim nedaćama, vi ćete znati koliko daleko ste spremni otići da odbijete prihvatiti zlo za ono što je dobro. Oni dovoljno jaki koji odbiju prihvatiti bilo što što niječe dogmu, koja je utvrđena u Svetoj Bibliji, uzet će Moju Čašu. Čaša predstavlja Moju Krv i Kalež koji Je čuva. Čaša predstavlja trpljenje koje se neminovno događa kada stupate s velikim pouzdanjem da podržite Riječ Božju.

Ako je Bog ustanovio Svoje Zakone kao činjenicu, kroz Njegovu Riječ sadržanu u Svetoj Bibliji, onda vi nikada ne možete prihvatiti bilo što, što ide protiv njih. Odbaciti dogmu u Moje Ime je isto što i odreći Me se. Doći će dan kada će Moja Crkva na Zemlji zanijekati dogmu, koja je uklesana u kamen, u zamjenu za nauk tame. Ako prihvatite ovu prevaru, iako vam vaša savjest govori drugačije, onda ste krivi za krivovjerje. Jednom kada tako učinite, vi ne možete sebe zvati Kršćaninom ili Mojim učenikom, jer ću vas se Ja odreći ako tako učinite.

 

Vaš Isus       

www.thewarningsecondcoming.com/the-conscience-of-a-man-is-like-a-mirror-to-his-soul/
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.