Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1274. KRIVOVJERJA ĆE VRVJETI, A MOJE IME ĆE IŠČEZNUTI

 

Srijeda, 26. studenoga 2014., 23:10h

 

Moja predraga kćeri, Ja Sam Tajna za svijet i jedino oni koji su Mi blizu znat će razmjer Ljubavi koju u Svom Srcu imam prema čovječanstvu.

Kad bi mogli vidjeti Moje Lice, oni bi znali koliko je duboka Moja Ljubav; Moja Briga; Moje Razočaranje; Moja Ljutnja; Moja Samilost; Moja Žalost za sve. Zbog Moje Ljubavi prema svima vama, Ja osjećam ove stvari i zbog Mog Božanstva i tajne Zavjeta Mog Oca, čovjeku je dano tek toliko činjenica o Postojanju Boga. Potpuna Istina o Mom Kraljevstvu koje ima doći obznanit će se jedino onima koji u Njega uđu. Do tada, budite uvjereni da će se Moja velika Slava očitovati u svakome od vas, kada smrt više neće imati nikakav utjecaj nad vama.

Vi cijelim svojim srcem morate vjerovati u ove Poruke i znajte da one sadrže Izvor svega Života. Moja Prisutnost među vama, Moji ljubljeni sljedbenici, postaje jača i jača što postaje, više mržnje će se obarati na     Mene i na sve one koji odgovaraju na Moj Poziv za spašavanjem duša. Demoni iz svake kategorije i hijerarhije sotone, zarazili su duše mnogih dobrih ljudi koji Me ljube. Ove jadne duše su zavedene kako bi odbacile Moj Posljednji Plan da se pripremi Moj Ostatak. Umjesto toga, na njih se utjecalo kako bi postali dobrovoljni sudionici u sotoninoj vojsci. U mnogim slučajevima, sotonina vojska se neće očitovati da je otvoreno protiv Mene. Ne. Sotona je odveć lukav da otkrije svoju prisutnost i tako će svaka njegova borba, protiv ove Misije, biti pažljivo izrađena, ali vi ćete moći prepoznati njegove osobine. Ponos, drskost, profinjeni pozivi na pravednost, a koji prikrivaju riječi krivovjerja i hule, predstavit će se čovječanstvu kroz brižne izjave i javne apele za priznavanjem ljudskih prava. Dok Moja Crkva počinje pucati po šavovima, većina Mojih odanih sljedbenika će to pustiti i smatrati promjenama vremena; novom erom i novim početkom, dok svijet postaje sve više ujedinjen, unatoč vjerskim razlikama.

Nova era Crkve će se vidjeti kao sveopća evangelizacija, onakva kakvoj se nije svjedočilo u Mojoj Crkvi od dana kada su Moji Apostoli započeli Svoju Misiju. Bit će primljena dobrodošlicom ponajprije od strane sekularnog svijeta. Čim sekularni svijet prihvati ovaj plan, vođe u Mojoj Crkvi će biti prisiljeni da plješću ovoj novoj eri, kada će Crkva i sekularni svijet postati jedno. Krivovjerja će vrvjeti, a Moje Ime će iščeznuti.

Oni koji su Moji nikada neće odustati i velike milosti će im biti dodijeljene, na mnoge načine. Strah ih neće zaustaviti u njihovoj bitci protiv sotonine vojske. Njihovi glasovi će odzvanjati, dok će ih Duh Sveti osposobiti na načine, koji će zapanjiti mnoge. Oni će podržavati Istinu pod svaku cijenu, a Nebeska Hijerarhija, svi Anđeli i Sveti će stupati s njima. Svaka uvreda će ih pogoditi; svaka prepreka stavljena pred njih i svako prokletstvo će biti bačeno na njih. Ali ništa ih neće zaustaviti, a Ja, Isus Krist, ispunit ću njihova srca hrabrošću, odlučnošću i voljom da se odupru svima onima koji će Me izdati i koji će ih progoniti jer govore Istinu.

Vi se nikada ne smijete bojati ponavljati Svetu Riječ Božju, uvijek iznova, jer milijuni neće prepoznati laži koje će uskoro zamijeniti Moj Sveti Nauk.

Ja ću podići mnoge hrabre muškarce i žene, iz svakog dijela svijeta, da proglašavaju Istinitu Riječ Božju, kako je utvrđena u Presvetoj Bibliji. I dok će oni utvrđivati Istinu, osporavat će ih lažljivci koji će koristiti iskrivljenu logiku da im proturječe. Moji neprijatelji će izranjati u velikom broju i doći će naoružani s teološkim dokazima koji će potkopati Riječ Božju u vremenu koje vodi Mom Drugom Dolasku. Oni će biti predvođeni mnogim Mojim zavedenim posvećenim slugama koje će prevariti Moj protivnik.

Glas Mojih neprijatelja će odzvanjati sve dok ne promuknu, izvikujući prostote i s mržnjom koja izlazi iz svake pore njihovih tijela, prema onima koji predvode Moju Vojsku Ostatka. Oni nikada neće odustati u svom progonu svih Kršćana, sve do Dana kada ću Ja doći suditi. I tada, sve će utihnuti – ni glasa oni neće pustiti, jer jedino tada će shvatiti groznu istinu i kako su Me izdali.

 

Vaš Isus

www.thewarningsecondcoming.com/heresies-will-abound-and-my-name-will-become-extinct/
Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.