Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1265. POGANI, KOJI IZBJEGAVAJU ISTINU, UĆI ĆE U MOJU KUĆU


Subota, 15. studenoga 2014., 10:22h

Moja predraga kćeri, neka se zna da bilo tko, tko odbacuje Knjigu Otkrivenja niječe Riječ Božju. Istina je sadržana unutar nje i ako bilo koji čovjek oduzme od Nje, zaniječe naviještena proročanstva ili im doda nešto na bilo koji način, bit će odbačen u pustinju.
Istina vas vodi k Spasenju, a put prema Novom Raju vodi k Meni. Jedino preko Mene, Isusa Krista, Sina Čovječjeg, Spasenje može biti dano čovjeku. Ja Sam Put i Svjetlo. Jedino preko Mene i vašeg prihvaćanja toga Tko Sam Ja, vi možete vidjeti Svjetlo Božje. Nema drugoga puta. Slijedite bilo koji drugi put kojega odaberete, ali ni jedan vas neće voditi do Boga.
Ako ste za Mene, vi morate poštovati svog brata i sestru kroz ljubav, dobrotu i strpljenje. Ne smijete suditi druge zbog njihovih vjerskih uvjerenja. Vi ih morate ljubiti kao što ih Ja ljubim. To ne znači da bi trebali prigrliti njihovu vjeru ili pokazati naklonost prema njima, jer ako tako napravite onda vi niječete Mene. Ne možete služiti dvojici gospodara. Nikad Me ne smijete uvrijediti pokazujući odanost prema lažnim bogovima stavljenim ispred Mene.
Dan kada odate počast lažnim bogovima, pod Mojim Krovom, bit će dan kada ću Ja jurnuti na Moj Hram i uništiti sve unutar Njega. Koliko je mlaka vjera nekih od Mojih slugu koji teže zadiviti mase i traže dodvoravanje. Koliko se malo poštovanja pokazuje Meni u Mojoj Vlastitoj Kući, dok se sve što Sam vam dao odbacuje s ravnodušnošću, dok na kraju ništa od Mene ne ostane unutar Moje Crkve.
Vi, Moji ljubljeni sljedbenici i posvećeni sluge koji ostanete odani Riječi, imat ćete težak teret. Morat ćete trpjeti bol i sramotu kada budete svjedočili svetogrđima, krivovjerju i praksama okultnoga. Dok će mnoga od ovih nasilja nad Mojim Svetim Tijelom biti mudro prikrivena, oni s istinskim razlučivanjem će biti zaprepašteni, ali nemoćni kada se ove stvari dogode. Takva će biti prevara koja će odjekivati iz svake pukotine, da će trebati vojska od dvije tisuće ljudi da zaustavi ove prevarante da počine zlo.
Ove prevarante vode oni koji ne dolaze od Mene. Oni su prodrli u Moje Tijelo, mutnim sredstvima i trebalo je dugo vremena prije nego su oni konačno i potpuno zaposjeli Moju Crkvu.
 Uskoro će se vidjeti njihova djela onakvima kakva jesu od strane onih koji su blagoslovljeni Darom Duha Svetoga.
Pogani, koji izbjegavaju Istinu, ući će u Moju Kuću gdje će ih srdačno primiti otvorenih ruku. Vama će biti rečeno da morate pokazati ljubav prema svoj Božjoj djeci, da se ušutka one koji bi im se mogli suprotstaviti. Vrlo će malo ljudi braniti Mene, Isusa Krista, i oni koji će se usuditi usprotiviti tim bogohulnim obredima koji će se održavati na istim žrtvenicima na kojima se primala Moja Presveta Euharistija, bit će utišani.
Moji neprijatelji mogu zaposjesti Moju Kuću, ali ne Moju Crkvu jer svi Kršćani diljem svijeta čine Moju Crkvu. Vjerni, koji se sastoje od onih koji će odbiti zanijekati Riječ Božju i koji nikada neće prihvatiti bilo kakvo uplitanje u Riječ Božju, održat će Moju Crkvu na Zemlji. Ništa Ju neće nadvladati.

Vaš Isus

www.thewarningsecondcoming.com/pagans-who-shun-the-truth-will-enter-my-house/

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.