Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1245. O KAKO JE OHOL ČOVJEK KOJI SE RUGA MOM POSTOJANJU


Četvrtak, 23. listopada 2014., 15:14h

 

Moja predraga kćeri, svakim dobrim činom i djelom milosrđa, sile zloga slabe. Svakom molitvom i trpljenjem, prikazanim za duše onih u tami, zlodjela i mržnja se iskorjenjuju. Znajte da dobra djela, koja proizlaze od svake osobe dotaknute Snagom Duha Svetoga, uništavaju utjecaj sotone u svijetu.

Ustanite, svi vi koji prihvaćate Istinu sadržanu u Knjizi Otkrivenja i molite za Spasenje sve Božje djece. Tražite, tražite, tražite i Ja ću vam odgovoriti kada molite za one za koje znate da im je namjera uništenje sve vjere u Mene, Isusa Krista.

O kako je ohol čovjek koji se ruga Mom Postojanju, Mom Božanstvu i Mom Obećanju da ću ponovno doći. Kako su njihovi umovi zatvoreni za Ljubav koju imam u Svom Srcu za sve grješnike, uključujući one koji Me izdaju. Kako se olako zavode oni koji nemaju Duha Svetoga. Jao onima koji se dižu protiv Dara Duha Svetoga, koji je životna snaga svih stvari koje izviru iz Mene. Kako ste žedni vi koji Me niječete. Voda nikada neće utažiti vašu žeđ i doći će dan kada ćete Me moliti za Izvor Života. Dok taj dan dođe, osim ako ne zatražite da pijete od Mene, nećete imati života.

Dođite – tražite Mene da vas prosvijetlim. Dozvolite vatri Duha Svetoga da natopi vašu dušu. Ako dođete k Meni, s punim povjerenjem i poniznošću, Ja ću vas ispuniti Mojom Prisutnošću i kada Me priznate, dat ću vam Život za kojim žudite. Jedino će tada vladati mir u vašem srcu.

 

Vaš Isus

 

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.