Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1231. MOJA CRKVA, MOJA ISTINSKA CRKVA ĆE PUZATI PO TRBUHU


Srijeda, 8. listopada 2014., 20:45h

 

Moja predraga kćeri, Moja Crkva će biti srušena i oni koji ostanu vjerni Zakonima Božjim će uvelike trpjeti zbog ovoga.

Moja Crkva, Moja Istinska Crkva će puzati po trbuhu, dok se svaka uvreda na Moje Božanstvo i Zakone, koje je utvrdio Moj Vječni Otac, baca na Nju. Zaključani unutar vrata pozlaćenog zatvora, mnogi Moji sluge će biti prisiljeni progutati krivovjerje. Ne samo to, već će ih se natjerati da ga propovijedaju i da uvjere nevine da je krivotvorena Riječ Božja prihvatljiva u današnjem svijetu.

U ovo vrijeme Gnjev Moga Oca prerastao je u bijes jer vrlo skoro Crkva – promijenjena izvan prepoznatljivosti – pripremit će nove obrede, nova pravila i prakse, tako da ništa neće sličiti na Crkvu koju Sam Ja sagradio.

Sve je ovo dozvolio Moj Otac, dok sotona kuša vjeru onih koji su od Mene. Jao onima koji Me izdaju, jer će oni sa sobom odvesti duše onih čija su imena čuvana za Mene. Ja ću se boriti za ove duše. Ja ću kazniti te Moje neprijatelje jer, svojom prevarom i lukavštinom, oni su zaveli duše i odveli ih od Mene. Zbog tih grijeha, oni će Mi biti izgubljeni.

Moja Crkva je potekla iz Moga Boka. Ja Sam vam dao Moje Tijelo u smrti i to je postala Moja Crkva. Sada će biti oskvrnuta i Moje Tijelo će ponovno biti razapeto. Ni trunku srama neće osjećati Moji neprijatelji, jer njihove uznosite težnje i samoveličanje nema nikakve veze sa Mnom.

Kako se lako zavode oni čija je vjera slaba. Kako će se lako zavoditi one duše jake vjere, jer će one biti plašljive da brane Istinu. Jedino će Ostatak i oni s istinskom vjernošću prema Mojoj Riječi ostati odani Mojoj Crkvi. I zbog njih Moja Crkva nikada neće umrijeti.

 

Vaš Isus

 

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.