Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1225. BOG OTAC: MOJA LJUBAV ĆE POKORITI ZLO I MRŽNJU


Ponedjeljak, 29. rujna 2014., 20:50h

 

Moja najdraža kćeri, Moja Ljubav može dati velike plodove kada Ju prihvatite. Ali kada Je čovjek odbaci to rađa suhom zemljom. Bez Moje Ljubavi nema života, nema radosti, nema mira. Kada čovjek osjeti Moju Ljubav, Ona čini velika čudesa, strahopoštovanje i osjećaj duboke zahvalnosti u duši osobe kojoj je darovan ovaj Dar.

Moja draga djeco, kada osjetite ljubav u bilo kojem obliku za drugo ljudsko biće, to osjećate Moju Ljubav. Ona jedino može doći od Mene, jer Ja Sam Ljubav. Ljubav je dar i morate ga se domoći kada osjećate da se miče u vašem srcu. Vi koji prihvaćate Moju Ljubav, znajte da ću vas Ja ispuniti s još više Moga Dara kada Ga dijelite s onima kojima nije udijeljena ova milost.

Moja Ljubav će pokoriti zlo i mržnju. Ljubav uništava mržnju, dok zli, trn u čovjekovom boku, nije sposoban za Nju. Kada kažete da Me ljubite tada se morate boriti vrlo snažno da spriječite mržnju, bilo koje vrste, da unakazi vašu dušu. Ako Me ljubite, vi ćete oprostiti vašim neprijateljima jer ćete ih vidjeti kako ih Ja vidim. Ovo zahtijeva ustrajnost s vaše strane i stegu koja će vas spriječiti u tome da povrijedite drugu osobu, ili usmeno ili fizički.

Kada dopuštate Mojoj Ljubavi da teče vašim venama, vi ćete osjetiti potpuni mir i slobodu. To je zato jer nećete osjećati zlobu, ni ljutnju, ni osvetu niti zamjerku protiv Mog drugog djeteta. To je Dar Moje Ljubavi u Njenom najčistijem obliku. Prihvatite Ga od Mene moleći ovu molitvu.

 

Križarska molitva (168) Za Dar Božje Ljubavi

 

O najdraži Oče, o Vječni, Bože Svevišnji, učini me dostojnim Tvoje Ljubavi.

Molim Te, oprosti mi jer sam povrijedio druge i za svako loše djelo koje je uzrokovalo patnju bilo kome od Tvoje djece. Otvori moje srce da Te mogu primiti u moju dušu i očisti me od bilo kakve mržnje koju mogu osjetiti protiv druge osobe. Pomogni mi da oprostim mojim neprijateljima i da posijem sjeme Tvoje Ljubavi posvuda gdje idem i među onima koje susrećem svaki dan. Daj mi, dragi Oče, Darove Ustrajnosti i Ufanja, da mogu podržati Tvoju Svetu Riječ i tako, u tamnom svijetu, očuvam živim plamen Tvoje Velike Ljubavi i Milosrđa. Amen.

 

Djeco, molim vas primite utjehu u spoznaji da Ja ljubim sve vas, bez obzira tko ste, bez obzira koje ste grijehe počinili i da li Me proklinjete ili ne. Moja Ljubav prema vama je bezuvjetna.

Ja moram, međutim, odvojiti one koji Moju djecu pokušavaju zaslijepiti za Istinu njihova Spasenja od onih koji su od Mene. Kada ne bih posredovao, mnogi bi Mi bili izgubljeni i Ja nisam spreman žrtvovati duše onima koji će Mene odbaciti u posljednji dan, unatoč svakom naporu s Moje Strane.

Ja tražim da stavite sve svoje ufanje u Mene i držite Moj Pečat Zaštite, u bilo kojem obliku, blizu vas. Bitka je već započela i Ja ću izvršiti pravdu kažnjavajući one koji pokušavaju uništiti Moju djecu.

Nikada ne zaboravite Tko Sam Ja. Ja Sam Početak i Svršetak. Svi koji dolaze k Meni naći će Vječni Život. Dopustite Mi da vas povedem do sigurnosti i slavnog Života u jedinstvu s Mojom Voljom. Ja ću otkriti Novi Raj u Moje Vlastito Vrijeme i Ja želim da vi pokažete strpljenje. Živite svoje živote u skladu s drugima. Brinite o svojim obiteljima kao i prije. Dolazite k Meni u vaše crkve kao i prije. Ali, uvijek upamtite da Istina, Istinita Riječ Božja, nikada ne može biti izmijenjena, jer Ja Sam Istina. Ja se nikada ne mogu promijeniti, jer to nikada ne može biti.

Ja vas ljubim. Ja vas blagoslivljam. Ja vas štitim.

 

Vaš ljubljeni Otac

Bog Svevišnji

 

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.