Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1224. PRIANJAJTE UZ ISTINU U SVAKO DOBA, JER BEZ NJE, ŽIVJET ĆETE LAŽ


Nedjelja, 28. rujna 2014., 18:15h

 

Moja predraga kćeri, Riječ Božja, kako Ju je utvrdio Moj Otac, i Riječ rečena Mojim Apostolima je bila temelj na kojem je Moje Mistično Tijelo, Crkva, bilo sagrađeno.

Vječna Riječ je temelj na kojem Crkva stoji. Ne na drugačiji način. Riječ Božja je Vječna - uklesana je u kamen. Ona je temelj Istine. Temelj Moje Crkve ne može biti uzdrman, ali zdanje koje stoji na Njoj, može se promijeniti i nadodati. Međutim, ako se građevina promjeni, tada može biti da je temelj ne održi, ako odstupi od strukture građevine za koju je bila zamišljena.

Riječ Božja ne može biti prepravljena, jer se nikada ne može promijeniti. Jer kako bi mogla? Bog nije rekao jednu stvar da bi značila nešto drugo. Crkva mora biti podložna Riječi Božjoj. Riječ Božja ne podliježe onim članovima Moje Crkve koji mogu misliti drugačije. Usudite se uplitati u Riječ i vi ćete izdati Mene, Isusa Krista. Ja Sam Crkva. Moje Tijelo je Crkva i sveto je sve što izvire iz Mene. Jer sve dok podržavate Istinu vi, Moji posvećeni sluge, možete Me predstavljati. Dok god se u Mene ufate i častite Me i osiguravate da su odgovarajući postupci na mjestu u Mojoj Crkvi, onda možete reći da ste Moji.

Kada je Bog davao Evanđelja, Snagom Duha Svetoga, Riječ je mogla biti predstavljena koristeći druge izraze, ali u svakom slučaju, ostala je ista. Kada je Bog govorio preko Proroka i Mojih Apostola, blagoslovljenih Darom Duha Svetoga, jezik je bio jasan, jednostavan i zapovjedan. Isto je istina danas kada Bog govori Svojim prorocima. Jezik je jasan i jednostavan i dan je s odlučnošću, jer dolazi od Boga. Riječi izgovorene od Mene, vašeg Otkupitelja, vjerne su Mojoj Svetoj Riječi koja je sadržana u Pismu, jer dolaze od iste Ruke. Stoga, čuvajte se bilo koga tko vam daje novu verziju Istine, koju je teško slijediti i razumjeti. Kada je Istina iskrivljena, lažni nauk će proizlaziti iz nje. Bit će puna rupa; nelogična i upravo suprotna od Svete Riječi Božje.

Kad vam se kaže da će Bog prihvatiti grijeh zbog Svog Milosrđa, znajte da je to laž. Bog će prihvatiti dušu koja se kaje, ali nikada grijeh, jer to je nemoguće.

Prianjajte uz Istinu u svako doba, jer bez Nje, živjet ćete laž.

 

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.