Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1221. LAKO JE REĆI DA STE KRŠĆANIN, ONDA KADA NISTE IZAZVANI JER JESTE

Utorak, 23. rujna 2014., 23:30h

 

Moja predraga kćeri, dok posežem za Božjom djecom uključujući sve religije, nevjernike i Kršćane, mnogi će se, kao ishod Mog Poziva, obratiti na Kršćanstvo. Ovo će biti postignuto Milošću Božjom, kroz Snagu Duha Svetoga.

U međuvremenu, dobronamjerni Kršćani i Moji predani sljedbenici će uvidjeti da su teške kušnje s kojima će se morati suočiti. Ja ih sada pitam. Tko je među vama tako jak da stanete na Moju Stranu i ostanete uz Istinu, bez Mog Posredovanja u ovo vrijeme? Mnogi od vas, dobrog srca, ostat će odani Meni, ali samo unutar svojih vlastitih skupina. Jednom kada se svi složite jedni s drugima, bit će vam lakše služiti Meni. Ali kada se suočite – a hoćete, u jednoj fazi, s protivljenjem Mojih neprijatelja koji će vas pokušati privući u lažni nauk – neće vam biti lako.

Kada vas prekoravaju jer slijedite Istinitu Riječ Božju, mnogi od vas će biti preslabi da bi Ju branili. Jednom kada se suočite s protivljenjem vaših braće i sestara Kršćana, i kada ste primorani prihvatiti nanovo prilagođeno, ali lažno, Pismo, vi ćete biti pogođeni teškom žalošću. Do tada će vaša vjera biti uistinu kušana. Imat ćete dva izbora. Vjerovati u Istinu, kako Ju je utvrdio Bog i za koju je mnogo krvi proliveno zato da se čovjek izmiri sa svojim Stvoriteljem. Ili prihvatiti razvodnjenu verziju Moje Riječi, prožetu neistinama.

Izabiranje prve opcije će vam donijeti mnogo boli, žalosti i trpljenja, jer će vas drugi prezirati zato što ostajete vjerni Meni. Ali, odabirući drugi izbor – dok možete biti dobro zaštićeni s mnogo hvale, prihvaćeni od svojih takmaca i od Mojih neprijatelja – vi ćete uroniti u tamu i vaša duša će biti u opasnosti.

Lako je reći da ste Kršćanin, onda kada niste izazvani jer jeste. Ali ako ste prezreni, izrugivani, ismijavani ili klevetani u Moje Ime, neki od vas neće biti dovoljno jaki da se odupru ovim kušnjama. Mnogi od vas će Me napustiti i otići zbog straha od javnog mnijenja. Mnogi od vas će Me izdati. Mnogi od vas će okrenuti leđa, jer ćete se previše sramiti da nosite Moj Križ.

Nikada ne vjerujte da je lako biti Moj sljedbenik, jer nije. Ali doći će vrijeme kada će vaša vjera biti stavljena na konačni ispit i tada ću Ja znati tko je od Mene, a tko nije.

 

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.