Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1216. REĆI DA STE OD MENE JE JEDNA STVAR. BITI OD MENE JE DRUGA.


Utorak, 16. rujna 2014., 20:25h

 

Moja predraga kćeri, kada se čini da je svijet u neredu, nikada se ne boj jer Bog zapovijeda svim stvarima.

On dopušta zlome tek toliko moći i On će se boriti da osigura da Duh Sveti ostane živim, da bi se dobri ljudi uspješno borili u Mom Planu Spasenja. Zloća u svim svojim oblicima je osobina zloga. Da bi izbjegli da postanete zaraženi od sotone, vi ne smijete govoriti zlo, slušati zlo ili činiti zle stvari protiv živućih ljudi. Reći da ste od Mene je jedna stvar. Biti od Mene je druga.

Ja ću, kada Sam uistinu prisutan u duši, učiniti sve u Mojoj Moći da zaustavim takve duše od izvršavanja zlih djela. Ako Mi duša vjeruje, potpuno, onda će njemu ili njoj biti lakše da ih Ja vodim. Ako je volja osobe vrlo jaka i ako je ohola i tvrdoglava, onda će ju lako moći voditi prevarant koji će ju zavarati na brojne načine. On će uvjeriti osobu da je zlo djelo, zao jezik ili djelo hule prihvatljivo, u određenim slučajevima. I tada će ta duša pasti na prevaru. Tim dušama Ja kažem ovo.

Ne pričajte loše o drugome, ne podliježite klevetanju, ne postavljajte se kao sudac nad drugim i ne optužujte drugu dušu u Moje Sveto Ime. Ako bi počinili takvu uvredu protiv Mene, vi ćete s ove razine nepravde uroniti u tamu, što će prouzrokovati veliku razdijeljenost između nas. Kada ta razdijeljenost raste i što se dalje rastavljate od Mene, vi ćete osjećati strašnu prazninu – izgrizajući osjećaj tako velike osamljenosti, da ćete osjetiti osjećaj iznenadnog straha, kojega nećete moći odrediti. Zatim ćete osjetiti odvojenost od Boga, koju trpe duše u Čistilištu i paklu. Ako možete naučiti iz ovoga sada, onda će vam biti lakše prići Mi bliže.

Zapamtite, vi prvo morate izbaciti sve misli mržnje u svojoj duši. Ja ne mogu biti prisutan u duši koja je puna mržnje, jer to je nemoguće.

 

Vaš Isus

 

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.