Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1209. USKORO ĆE DOĆI ČOVJEK I REĆI VAM DA VAM OTKRIVA ISTINU O MOM POSTOJANJU


Subota, 6. rujna 2014., 16:00h

 

Moja predraga kćeri, Moja Mudrost je Božjeg Porijekla i čovjek je nesposoban shvatiti širinu toga Tko Sam Ja.

Ja čovječanstvu pružam dovoljno spoznaje, dane kroz Dar Duha Svetoga. Moja Učenja su bila dana svijetu u jednostavnom obliku tako da bi svaki čovjek mogao shvatiti Istinu. Mudrost od Boga nikada nije komplicirana i dana je da čovjek primi potrebnu jasnoću, da svoju dušu pripremi za Moje Kraljevstvo. Ljubav je čista. Ljubav je jednostavna. Istinska ljubav je uzvraćena. Moja jedina Želja je da duše odgovore Mojoj Ljubavi da bi oni, osnaženi Darom Duha Svetoga, trenutno shvatili što se zahtijeva od njih, tako da bi mogli biti dio Mog Kraljevstva.

Ja vam šaljem glasnike da bi dobili jasnoću da shvatite. Međutim, Istinu nije lako prihvatiti u vašim svakodnevnim životima zbog zbrke koja postoji. Mojoj Riječi se neprestano proturječi, ponovno promatra, ponovno analizira, ponovno procjenjuje i pogrješno shvaća tako da ovo otežava ostajanje pri Istinitoj Riječi Božjoj. Kada otvoreno izjavljujete da vjerujete u Moju Riječ, Moja Učenja i Moje Sakramente tada ćete, uskoro, biti ismijavani zbog ovoga.

Mnogi samozvani učenjaci Crkve će uskoro sumnjati u Moj Istiniti identitet i Postojanje Presvetog Trojstva. Oni će koristiti sjajne dokaze da vas zaslijepe za Istinitu Riječ Božju i koristiti svaki oblik teološkog dokaza da dokažu da su sve religije iste. Oni će uskoro odbaciti Istinu - Riječ Božju. Oni će oskvrnuti Riječ Božju kompliciranim i proturječnim naucima i oni koji idu u Crkvu neće biti ništa pametniji dok budu hranjeni besmislicama. Moja Riječ će biti daleko skrivena i ostavljena da kupi prašinu. Uvijek upamtite da se Moja Riječ mora shvatiti onako kako Je dana. Pojedinosti Mog Božanstva i Tajna Božja nisu otkriveni čovječanstvu, jer to ne treba biti sve dok ne počne Nova Era Mira. Uskoro će doći čovjek i reći vam da vam otkriva Istinu o Mom Postojanju i pojedinosti Mog Drugog Dolaska. On će očarati svijet. Zatim će tvrditi da je on Ja. Mnogi će mu povjerovati jer nisu uspjeli shvatiti Riječ kako je utvrđena u Svetom Pismu.

Ja, Isus Krist, doći ću opet suditi živima i mrtvima i ovo se neće, niti se može dogoditi na ovoj Zemlji.

 

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.