Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1177. KADA SE POUZDAJETE U MENE TO MORA BITI SLOBODNO OD BILO KAKVIH UVJETA


Srijeda, 23. srpnja 2014., 17:04h

 

Moja predraga kćeri, pouzdanje je vrlo pogrješno shvaćen izraz, kada se povezuje s Mojim odnosom prema vama. Pouzdati se nije laka stvar za učiniti, jer čovjek je grješnik i može, u bilo koje vrijeme, iznevjeriti pouzdanje čak među onima koje on voli.

Za pouzdati se u Mene treba veliki napor od strane duša. Kada se ufate u Mene, to mora biti slobodno od bilo kakvih uvjeta ili vaših vlastitih uvjeta. Kada kažete da Me ljubite, mnogo etapa je uključeno. Prva etapa je ona o vjerovanju i ljubavi prema svemu što Sam Ja Poučavao i zbog toga Tko Sam Ja. Druga je nadahnuta ljubavlju prema Mojim Učenjima i dubokom suosjećajnošću prema Meni. Treća etapa se događa kada ste u potpunom jedinstvu sa Mnom, kada osjećate Moju Ljubav, Moju Bol, Moju Žalost i shvaćate – ne znajući zašto - što znači biti istinsko dijete Božje. To znači priznanje da Sam Ja Početak i Svršetak i da sve dolazi od Mene.

Kad Me ljubite otvorenog srca, poput onog u djeteta, vi ćete Me ljubiti bezuvjetno. Vi ćete znati da ću vam Ja doći upomoć kada se sve čini beznadno, znati ćete da je Moja Ljubav prema čovjeku neprestana, bez zlobe, bez pristranosti i da ni jednog grješnika neću odbaciti- bez obzira što su učinili. U to vrijeme, nećete imati preostalih sumnji oko Mog Božanstva i potpuno ćete se predati Meni. Sve ćete prepustiti Meni, iako ćete, bez sumnje, trpjeti od ruku ljudi kada Me ljubite na ovakav način.

Zbog toga što će Moje Svijetlo sjati u vašoj duši, oni koji Me odbacuju će činiti sve što mogu da vas ponize; izrugaju; muče i da vam otežaju život, jer ne griješite, Kršćani su uvijek bili prezreni i nastavit će ih se progoniti, baš kao što su Mene, do Posljednjeg Dana.

Ufajte se u Mene i Ja ću olakšati vaš teret i dok možda trpite verbalne napade, od onih koji vas mrze zbog Mene, vi ćete biti u miru. Molim vas da molite ovu molitvu kadgod se osjećate odvojenima od Mene i Ja ću vam doći upomoć. Ja ću vas ispuniti Mirom kojeg se ne može, niti će se ikada moći naći bilo gdje u ovom svijetu.

 

Križarska molitva (161) Za pouzdanje i mir:

 

Isuse, ja se ufam u Tebe. Pomogni mi da Te više ljubim. Ispuni me smjelošću da se predam u potpunom i konačnom jedinstvu s Tobom. Pomogni mi da raste moje pouzdanje u Tebe tijekom teških vremena. Ispuni me Svojim Mirom.

Dolazim k Tebi, dragi Isuse, kao dijete, slobodan od svih svjetovnih navezanosti; slobodan od svih uvjeta i predajem Ti moju volju da činiš s njom što vidiš da je prikladno za moje vlastito dobro i dobro drugih duša. Amen.

 

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.