Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1161. VI NIKADA NE SMIJETE ODBACITI BOGA ZBOG ZLODJELA ONIH KOJI LAŽNO TVRDE DA MU SLUŽE


Nedjelja, 29. lipnja 2014., 20:20h

 

Moja predraga kćeri, bilo koji čovjek koji se skriva iza vjere da nanese zlo ljudima drugih religija, ne dolazi od Mene. Religije koje prikrivaju mržnju i ozloglašavaju druge denominacije, ne služe Bogu.

Kada ljudi koriste Mene, Isusa Krista, kao štit iza kojeg se sakrivaju, u svojoj potrazi za ubojstvom i klanjem nevinih, to je najveće svetogrđe. Ljudi, koji vjeruju u Boga, moraju znati Tko je Bog; što je On rekao svijetu i kako je poučio Svoju djecu preko Deset Zapovijedi da bi Mu služili.

Bog je Ljubav. On ne odobrava mržnju bilo kakve vrste. Ako i kada vidite ljude da koriste izliku vjere da nanesu bol drugima, iz bilo kojeg razloga, morate znati da to nema nikakve veze s ljubavlju prema Bogu. Mržnja dolazi od sotone i on širi svoj otrov među vjerskim radikalima, zato da bi iskalio svoj bijes protiv Boga. Uvlačeći se u one koji imaju iskrivljeno shvaćanje Tko Sam Ja, on je uspio u širenju mržnje prema Bogu. Ljudi će tada pitati: “Kako je Bog mogao dopustiti takvo zlo u Svoje Ime?“ Odgovor je da će se zlo uvijek naći na mjestima gdje se štuje Bog, jer zli pažljivo bira takva mjesta da osramoti bilo koju religiju koja štuje Boga. Njegovim djelima, ljudi će se tada okrenuti od Boga i Njega će kriviti za svako zlodjelo, počinjeno od strane onih koji tvrde da Mu služe.

Mržnja je oprezna u svom prerušavanju. Uobičajeno će se predstaviti preko onih koji govore da predstavljaju Boga, kako bi se vidjelo da neprijateljima Božjim donose pravdu. Vidjet će se kao glas zabrinutosti i njena osuda onoga što želi da svijet vjeruje da je zla stvar. Crkve raznih denominacija, diljem svijeta, iznutra su proželi neprijatelji Božji. Cilj je osramotiti Ime Mog Vječnog Oca. Kao ishod, uzdigla se, u svim kutovima svijeta, duboka sumnja i pomanjkanje pouzdanja u Boga. Prirodna pretpostavka je da su Božji predstavnici poticali zlo u Njegovo Ime i stoga je vjera u Boga krhka. Zbog ovoga je svijet uronio u mržnju, podmitljivost i ratove, jer plan sotone je uništiti svaku religiju koja štuje Istinskog Boga. Oni koji uzrokuju ova zla nemaju ljubavi u svojim dušama.

Vi nikada ne smijete odbaciti Boga zbog zlodjela onih koji lažno tvrde da Mu služe. Ako to učinite i odmaknete se od Boga zbog ovoga, pali ste na laži koje sotona želi da progutate. Nikada ne sudite druge zbog njihovih uvjerenja – dobrih ili loših. Nikada ne sudite Mog Vječnog Oca ili Mene, Isusa Krista, Njegovog ljubljenog Sina za grijehe koje su počinili oni koji služe Njegovim Crkvama. Čovjek je i uvijek će biti, grješnik na ovoj Zemlji. Grijeh će uvijek biti čovjekovo prokletstvo, dok Ja ponovno ne dođem. Ali optužiti Boga za grijeh je toliko strašno svetogrđe, koliko je nemoguće.

Probudite se na činjenicu da sotona postoji i da je on oprezan u sakrivanju ove činjenice, tako da može nasamariti duše da proklinju Boga, Stvoritelja svega što Jest i što će ikada Biti. Uskoro će se sva ova zvjerstva okončati i sva Slava će biti Moja. Neće proći dugo prije nego sotona bude uništen, a ljudski rod će biti sposoban jasno vidjeti Tko Sam Ja i Slavan Život kojega ću donijeti pri Mom Drugom Dolasku.

Morate ostati na oprezu za sve što će se predstaviti u Moje Sveto Ime, jer ćete uvidjeti da sve ne dolazi od Mene.

 

Vaš Isus

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.