Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1158. NITKO OD VAS NIJE SPOSOBAN SHVATITI BOŽJE ZAKONE


Četvrtak, 26. lipnja 2014., 14:00h

 

Moja predraga kćeri, nikada ne smiješ vjerovati da će biti lako prihvaćena Moja Riječ koja je dana svijetu preko ovih Poruka. Oni koji ih ne prihvaćaju, od vremena do vremena će se boriti s time da žive ove Poruke i sve što Ja tražim od njih. Umjesto da žive Poruke i urede svoje živote u skladu s njima, oni će podvrgnuti sumnji i ispitivati svaku Riječ koja dolazi s Mojih Svetih Usana. Kada bi se umjesto toga držali Mojih Učenja, koja se nikada nisu promijenila, tada bi Mi bolje služili.

Nitko od vas nije sposoban shvatiti Božje Zakone, koji su došli od Mog ljubljenog Oca. Kada pokušavate ispitivati Misterij Božanstva Svetog Trojstva, vi nećete uspjeti, jer nije sve za vaše znanje. Bilo tko od vas koji vjerujete da shvaćate događaje koji vode do i nakon Moga Drugog Dolaska, morate znati ovo. Ja otkrivam određene događaje samo da vam pomognem pripremiti vaše duše. Moja Otkrivenja vam nisu dana da uzrokuju senzaciju, prepiranje ili mržnju među vama, jer nikada ne bih uzrokovao takvu zbrku. Zbrka proizlazi od nedostatka pouzdanja u Mene i goruće ljudske znatiželje, što je shvatljivo. Vi jednostavno morate ostati vjerni Mojoj Svetoj Riječi – to je sve što tražim.

Ja Sam živio jednostavan život kada Sam hodao Zemljom. Na jednostavan način Sam poučavao Moju Riječ, da bi svi mogli razumjeti Moja Učenja. Pokazao Sam odbojnost prema onima koji su izjavljivali da predstavljaju Boga i čija je dužnost bila da osiguraju štovanje Deset Zapovijedi. Ipak, ovi učeni ljudi, prepuni oholosti, nosili su halje ukrašene draguljima i hvastali se svojim položajem u Hramu Božjem. Tako su bili zaokupljeni svojim djelima proglašavanja, zapovijedanja; prekoravanja siromaha, poniznih i neukih; da su zaboravili jednu važnu činjenicu. Njihova uloga je bila da služe Bogu. A da bi služili Bogu, oni su trebali služiti Njegovu djecu. Umjesto toga, oni su zahtijevali poštovanje; tražili dodvoravanje i priželjkivali položaje moći jedni od drugih u hijerarhiji koja je postojala u Hramovima. Ni u jednoj fazi nisam poticao senzacionalizam, iako je Moja Riječ donesena mnoštvu, mada na vrlo jednostavan način, prouzročila prepiranje. Jer jedino Riječ Božja, Koja je jednostavna i iskrena, može razljutiti na takav način. Za mnoge ljude Istina uzrokuje podjelu, jer se ne mogu suočiti s Njom. Ipak, samo Istinom – Riječju Božjom - vi se morate baviti. Istraživati Moju Riječ ili raspravljati oko značenja Istine i senzacionalizirati Riječ Božju, trošenje je vašeg vremena. Mnogo bolje je da služite Meni služeći druge u Moje Ime.

Ne plašite se Istine; ne odbacujte Ju; ne napuštajte Ju i ne stvarajte od Nje nova tumačenja. Istina ostaje ista kao što je oduvijek bila. Moja Riječ je Moja Riječ. Što Ja kažem, bit će. Ne može se uplitati u Božju Volju. Prihvaćajući Istinu, Ona će donijeti jasnoću misli; mir vašim dušama i želju da budete poslušni Mojoj Riječi – kako je dana – u svako doba. Nema ničega što bi Joj mogli nadodati, jer Ona će ostati netaknuta za vječnost.

 

Vaš Isus

 

 

Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.