Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1147. TO ĆE BITI NAJVEĆI DAN OTKADA JE BOG STVORIO ADAMA I EVU


Petak, 13. lipanj 2014., 22:20h

 

Moja predraga kćeri, Moje Vrijeme je vrlo blizu i zbog toga, vrlo je važno da se pripremi svaka pojedina osoba u svijetu, kao da će biti uzete iz ovoga života u bilo kojem trenutku. Ne zanemarujte Moj Poziv, jer će oni koji se ne uspiju pripremiti za Veliki Dan biti ostavljeni u velikoj muci.

Na dan Moga Drugog Dolaska, kojem će prethoditi Upozorenje kada ću dokazati svijetu Tko Sam Ja, vi morate biti spremni. Ja dolazim zbog sviju vas da vas povedem u sjajan novi i slavni Raj. Ja nikoga ne želim izuzeti. Svatko od vas je dragocjeno dijete Božje. Oni koji nisu svjesni svog podrijetla, odmah će znati Tko Sam Ja. Jer će to izniknuti iz usađenog ljudskog instinkta, baš poput djeteta koje je odvojeno od svog naravnog roditelja, znati će svoje vlastito tijelo i krv, čak i ako je bio potreban cijeli život da se ponovno ujedine jedni s drugima. Osjećat će se prirodno, a za one koji imaju toplo srce, konačni trenutak će biti ispunjen s razveseljujućom ljubavlju. Nemate se čega bojati.

Vi koji odabirete vjerovati u lažne bogove i koji ne priznajete Trojedinog Boga, vi Me nećete spremno prihvatiti, jer ste Me uvijek odbacivali. Ipak, Ja ću vas privući k Sebi i zagrliti vas. Moć Božja će sići nad vas, kroz Dar Duha Svetoga i uvidjet ćete da je teško okrenuti leđa Meni. Stoga, svi vi koji Me vidite, uključujući one koji su Me odbacili u ovom životu, većina vas će shvatiti Istinu u toj fazi. Vi ćete Mi dopustiti da vas povučem u Moje Svete Ruke.

Ja ću vas sve podići, u trenutku, u treptaju oka, u Moje Novo Kraljevstvo. I tada će započeti početak kraja. One duše koje obožavaju Zvijer i koje su sotoni predale sebe u tijelu, duhu i duši i koje su postale njegovi dobrovoljni posrednici, neće se imati gdje okrenuti, nigdje sakriti i bit će ostavljene bez ikakve pomoći, jer će ih sotona napustiti. Jer će do tada sotona biti bačen u ponor, a njegova moć će potpuno iščeznuti u tom trenutku. Tim dušama Ja kažem ovo. Čak i u toj fazi, Ja ću vam pokazati Milosrđe. Morate Me zazvati i reći:

„ Isuse, pomogni mi. Isuse, oprosti mi sve moje grijehe.

i Ja ću vas, također, uzdići u Moj Novi Raj.

Ja ću spasiti svaku dušu koja Me pozove prije nego se zatvori nebo; planine uruše i more poplavi Zemlju, a zatim će Nebesa nestati zajedno sa starom Zemljom. Uzdići će se Moj Novi Raj, Novo Nebo i Zemlja, baš kakvi su stvoreni za Adama i Evu i svi će se radovati. Jer to će biti najveći dan otkada je Bog stvorio Adama i Evu. Nikada ne gubite nadu i upamtite Moje Riječi za vas sada.

Moje Milosrđe je tako veliko da će biti spašeni čak i oni koji su svoje duše prodali sotoni, ako žele tako, dozivajući Me na Posljednji Dan. Oni također mogu živjeti Vječni Život velike slave, sa svom Božjom djecom. Ovaj Novi Raj je vaše zakonito naslijeđe. Ne rasipljite Ga zbog lažnih i praznih obećanja sotone.

Ja vas sve ljubim. Uvijek držite Moju Ljubav zaključanu u svojim srcima i Ja ću vas uvijek štititi od zla.

 

Vaš Isus

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.