Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1136. KADA ME ČOVJEK IZDAJE, ON GRIJEŠI PROTIV MENE


Četvrtak, 29. Svibnja 2014., 00:45h

 

Moja predraga kćeri, kada su Moji Apostoli došli k Meni, jadikujući i plačući suze razočaranja, zbog načina na koji se s okrutnošću odnosilo prema Njima u Moje Sveto Ime. Ja Sam im rekao ovo.

Nikada se ne bojte zbog odbacivanja u Moje Ime.

Nikada ne budite uplašeni zbog urlikanja zloga, koji bjesni kroz usta onih koji mu služe.

Nikada ne osjećajte strah, kada vas se smatra odgovornima u Moje Ime. Ali kada vas izdaju oni koji su vam bliski, znajte da Sam Ja taj Kojega su udarili u Lice.

Kada Me čovjek izdaje, on griješi protiv Mene. Kada izdaje Božje proroke, on izdaje Trojedinoga Boga i zbog toga će jako patiti.

Kada Posredovanje Trojedinoga Boga odbace duše koje se protive najvećoj Moći s Neba, one će morati podnijeti nemir u svojim savjestima. Ovaj nemir ih nikada neće napustiti, osim ako izmire svoje duše sa Mnom, njihovim Isusom. Odbaciti Mene, kada duše znaju da Sam to Ja, Isus Krist, Koji govori, vrijedno je žaljenja. Ali prkositi Trojedinom Bogu, uplićući se u Božju Intervenciju, u Njegovoj zadaći da spasi duše, imat će za posljedicu brzo kažnjavanje od strane Moga Oca.

Čovječanstvo se može podsmjehivati, propitkivati i razmatrati Moju Riječ, dok Se daje sada, ali kada se usude iskušati i spriječiti Mene u spašavanju duša, izdajući Moje Povjerenje i protiveći se Mom Milosrđu, tada im neće biti iskazano Milosrđe.

 

Vaš Isus

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.