Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1135. BIT ĆETE JEDNAKO KRIVI KAO I ONI KOJI SU BILI ODGOVORNI ZA PREDAJU MENE MOJIM KRVNICIMA


Srijeda, 28. svibnja 2014., 8:40h

 

Moja predraga kćeri, Moje Obećanje da ću ponovno doći bit će ispunjeno. Ništa ne može spriječiti Moj Drugi Dolazak, ali oni koji znaju Tko Sam Ja i koji rade za Moje protivnike otvorenih i voljnih srca, još uvijek vjeruju da mogu uništiti duše prije ovog Velikog Dana.

Moji neprijatelji, znajte ovo. Ja mogu vidjeti vaše duše. Ja mogu vidjeti koje zlo prebiva u vašim srcima. Mogu također vidjeti dobrotu koja u vama leži usporedo. Poslušajte Me dok vam otkrivam Istinu o tome što ima doći.

Ako Me ljubite, vas će ohrabriti da to ne činite.

Ako vjerujete u Moja Učenja, zatražit će od vas da vjerujete u novu lažnu zamjenu.

Ako vjerujete da se Ja obraćam vama, preko ovih Poruka, zli će vas uvjeravati da ove Poruke ne dolaze od Mene. Bit ćete napastovani zato da izdate Mene i vi ćete to činiti progoneći Moje sluge koji podržavaju ovu Misiju. Vi ćete postati izdajnici ove Misije i kao takvi, bit ćete jednako krivi kao oni koji su bili odgovorni za predaju Mene Mojim krvnicima.

Ako Me ne poslušate, tada je to na vama i Ja vas neću smatrati odgovornima, jer nikada neću siliti Moju Volju nad vama. Mnogo bolje je da Me zanemarite i slijedite Moja Učenja, nego da nanosite patnju drugima.

Sada kada je započeo Moj Plan da spasim milijarde duša, znajte da ću Se Ja uzdići iznad volje ljudi koji Mi se suprotstavljaju. Ništa – ni riječi – ni djelovanja – ni postupci – ni zloća bilo koje vrste – ne mogu Me zaustaviti u Mojoj čežnji da spasim čovječanstvo. Oni koji stoje na putu Gospodinu bit će bespomoćni i na kraju će s tugom ležati prostrti ispred Mene, na Dan kada dođem suditi.

 

Vaš Isus

 

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.