Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1131. MAJKA SPASENJA: KAO KRŠĆANI, VI SE MORATE PRIPREMITI DA SE BORITE ZA SVOJU VJERU

Četvrtak, 22. svibnja 2014., 15:26h

 

Moja draga djeco, patnja koju Moj Sin podnosi, zbog grijeha čovjeka, pojačava se u ovo vrijeme. Mržnja protiv Njega i Njegove Presvete Riječi – sadržane u Presvetoj Bibliji – očituje se u srcima mnogih ljudi i to uključuje lažne religije, koje ne priznaju Trojedinog Boga, kao i one koji javno izjavljuju da su Kršćani.

Svaki grijeh koji je počinjen, vrijeđa Moga Sina i svaki smrtni grijeh se osjeća kao opak udarac nanijet na Njegovo Tijelo. Za svako počinjeno djelo krivovjerja, to je kao da je još jedan trn utisnut u Krunu Boli, koju On već podnosi. Dok se pojačava patnja Moga Sina, u vrijeme kada će se nijekati svaki grijeh protiv Boga, tako će se pojačati i patnja istinskih Kršćana.

Dok je patnja strašna stvar i dok je bol onih koji brane Njegovu Riječ iznad podnošljivosti, to može biti način da se postane više prisniji s Mojim Sinom. Ako prihvaćate patnju kao blagoslov, radije nego da je vidite kao prokletstvo, vi ćete shvatiti kako ju Moj Sin koristi da porazi moć zloga. Kada prihvaćate bol, pogrde i ismijavanja, što možete uvijek očekivati kada idete u jedinstvu s Mojim Sinom, mnoge Milosti su vam dane. Ne samo da će vas takva bol ojačati, nego će vam Moj Sin otkriti Njegovu Samilost za druge, čije grijehe On može isprati zbog vaše žrtve za Njega.

Toliko mnogo ljudi ne shvaća da kada razvijete bliskost s Mojim Sinom i kada On prebiva u određenim dušama, da će to uvijek imati za posljedicu bol onima koji pristaju ponijeti Njegov Križ. Moj Sin jedino može uistinu uroniti Sebe u duše koje su otvorene za Njega i koje nisu ohole, zle ili sebeljubljive. Ali čim se On potpuno nastani u takvim dušama, Svijetlo Njegove Prisutnosti će osjetiti mnogi s kojima oni dođu u doticaj. Oni će privući druge da postanu učenici Moga Sina. Oni će također postati mete zloga koji će se snažno boriti da ih odvuče od Moga Sina. Kada zli ne uspije dovesti u napast ove duše, njegova bitka protiv njih će postati još i žešća i on će zaraziti druge zato da bi njih napao; pogrđivao ili klevetao.

Važno je da svi Kršćani ostanu na oprezu prema planovima koje je sotona skrojio da proždre duše onih koji ljube i služe Mome Sinu. On traži ove duše više nego ikoje druge i nikada neće biti zadovoljan dok one ne podlegnu njegovim napastima.

Kao Kršćani, vi se morate pripremiti da se borite za svoju Vjeru, jer sve što je drago vašem srcu bit će ogoljeno, sloj po sloj. Morate potražiti Sakrament Pomirenja kao nikada do sada, jer bez njega ćete uvidjeti da vam je nemoguće izdržati zarazu koja je zavladala u svijetu, u ovo vrijeme protiv Kršćana.

Podsjetite sebe, draga djeco, svemu što vas je Moj Sin poučio, jer Njegova Riječ će se osporavati sve dok ne bude neprepoznatljiva. Dođite i molite Mene, vašu ljubljenu Majku, Majku Spasenja, da molim za svakog pojedinog od vas da bi mogli ostati vjerni Istini, moleći ovu molitvu da obrani vašu Vjeru.

 

Križarska molitva (151) Za obranu Vjere :

 

O Majko Božja, Bezgrješno Srce Marijino, Majko Spasenja, moli da ostanemo vjerni Istinitoj Riječi Božjoj u svako doba. Pripremi nas da branimo Vjeru, da podupiremo Istinu i da odbacimo krivovjerje.

Zaštiti svu Svoju djecu u vremenima nevolje i daj Milosti svakome od nas, da budemo hrabri kada smo kušani da odbacimo Istinu i da se odreknemo Tvoga Sina.

Moli Sveta Majko Božja da nam se dade Božje Posredovanje, da ostanemo Kršćanima u skladu sa Svetom Riječi Božjom. Amen.

 

Vi ste pojedinačno blagoslovljeni s velikom hrabrošću kada molite ovu Križarsku molitvu. Budite u miru, Moja djeco, da ljubite i služite Mom Sinu, Isusu Kristu.

 

Vaša ljubljena Majka

 

Majka Spasenja

 

 

 

 

 

 

 

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.