Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1129. SOTONA JE NAJVEĆA POŠAST LJUDSKOG RODA I NJEGOVA ZARAZA JE SMRTONOSNA


Četvrtak, 20. svibnja 2014., 11:14h

 

Moja predraga kćeri, čovjek koji ne vjeruje u zlo, ne vjeruje u grijeh. Onaj koji izjavljuje da je zlo u umu promatrača, sposoban je prihvatiti zlo pod svakom krinkom i konačno će postati neosjetljiv na njega.

Kada je zanemareno zlo, sotona je postigao veliku pobjedu, jer kralj laži ide vrlo daleko da preruši zlo i on to obično čini predstavljajući dokaze koji promiču snošljivost u društvu. Kada se ljudska inteligencija koristi za dokazivanje svim razumskim razlozima za ispričavanje zla, ove duše, krive za širenje takvih neistina, postaju glavne mete zloga. Jednom kada mu duša dopusti ući, veliki varalica će uvjeriti svoju žrtvu da se oni ponašaju u dobroj vjeri i za dobro svijeta, kada opravdavaju zlodjela koja su protiv Boga. Zli je prouzročio takvu prijevaru da će mnogi ljudi, koji više ne vjeruju u sotonu ili zlo koje je proširio diljem svijeta, postati nesposobni razlučiti razliku između onoga što je dobro i onoga što je loše. Ovi ljudi će raspravljati i davati svako razumno gledište da promiču nemoral u svim pogledima. Zatim će oni ozloglašavati čovjeka koji su usudi braniti moralnost. Takav je smjer čovječanstva u današnjem svijetu. Kada se odbaci postojanje zla, tada se niječe postojanje sotone. Tada kralj laži i svaki Moj neprijatelj zadobiva snagu, a njegove dobrovoljne žrtve, koje će se ponašati kao njegovi govornici, postaju neosjetljivi na Božje Milosti.

Kada Moja Crkva na Zemlji odbacuje sotonu, onda vrlo malo može biti učinjeno za one koji su doista zaraženi zlim. Kada Moja Crkva niječe postojanje Zvijeri ili vječni ponor u kojega su bačeni on i svi pali anđeli, tada ćete znati da Istina nije otkrivena Božjoj djeci.

Ako ljudi ne znaju o opasnostima koje sotona nanosi dušama, onda se oni neće moći naoružati protiv zla. Kada se ovo dogodi, Istinska Učenja Božja se neće više prihvaćati onakvima kakva jesu.

Vrijeme se ne mijenja u Mom Kraljevstvu. Sotona je najveća pošast ljudskog roda i njegova zaraza je smrtonosna. Tako oprezan da se sakrije, on je gospodar prijevare, jer on će uvijek predstaviti dobro kao zlo, a zlo kao dobro. Jedino oni čije su oči uistinu otvorene za Boga, shvatit će prijetnju koju on predstavlja u Spasenju svijeta.

 

Vaš Isus

 

 

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.