Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1120. NEMA POTREBE BRINUTI SE, JER BOG LJUBI SVE VAS


Četvrtak, 8. svibnja 2014., 23:30h

 

Moja predraga kćeri, pogledaj oko sebe i vidjet ćeš mnoge ljude koji žive bezbrižne živote. Vidjet ćeš smijeh, radost i veliko prijateljstvo i znat ćeš da to jedino može doći od Boga. Mnogi ljudi, čim spoznaju Istinu, prigrlit će Me otvorenih i zahvalnih srdaca i tada ćemo biti jedno.

Moj Plan je da okupim sve i natopim ih s velikom ljubavlju, radošću i srećom. Ja ću uživati u Mome Novom Kraljevstvu i biti će mnogo smijeha, radosti i ljepote, također kao i u Vječnom Životu. Ljubav će zračiti iz svakog pojedinog stvorenja, svake pojedine duše i život će biti savršen.

Kada se brinete o budućnosti svijeta, zapamtite što Sam vam Ja rekao. Sve će biti dobro, jednom kad Ja dođem da vas okupim, u novi svijet bez kraja. Nema potrebe brinuti se, jer Bog ljubi sve vas. Što se tiče duša koje žive oskudan i žalostan život, one će biti prve okupljene, ako prihvate Tko Sam Ja. Onima koji su u strašnoj tami, bit će dane izvanredne Milosti da očiste svoje duše, tako da Ja mogu oslabiti stisak zloga nad njima i odvesti ih u sigurnost Moga Milosrđa. Ovo je bitka i bit će teška borba, ali Moć Presvetoga Trojstva bit će upotrijebljena i duše će biti prosvijetljene, tako da one neće poginuti.

Ja ću uzdići važne vođe među vama i s širenjem Vojske u svakom narodu, vi ćete rasti i povesti sa sobom većinu Božje djece u Novi Raj. Gledajte u Mene s pouzdanjem i ne bojte se Moje Ljubavi, jer vi morate znati da vas Ja nikada ne bih drage volje preplašio, jer kada Ja obznanim Moju Prisutnost, ispunit će vas s velikim čuđenjem i radošću. Ja vas uvjeravam, nema potrebe za strahom, jer Ja Sam Ljubav, Ona Sama. Ljubav će vas umiriti i kada se suočite sa Mnom, vašim Isusom, vi ćete biti obuzeti osjećajem trenutne prisnosti, koja je prisutna samo kada vaše srce postane isprepleteno s Mojim.

Kako Ja ljubim sve vas i kako žudim za vašim dušama.

 

Vaš Isus

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.