Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1118. TOLIKI MNOGI OD VAS DANAS NEMAJU POJMA, UOPĆE, ŠTO TO ZNAČI SLUŽITI MENI KAO KRŠĆANIN


Utorak, 6. Svibnja 2014., 23:00h

 

Moja predraga kćeri, neka niti jedan čovjek ne sumnja, ni na trenutak, da bi Bog dopustio Svojoj djeci da otpadnu od Njega, bez da učini sve što je u Njegovoj Moći da ih spasi.

Vama je dano toliko mnogo Darova, preko proroka, još od početka. Mnogi proroci su ponavljali iste poruke stalno iznova, a ipak mnogi od njih su bili ili zanemareni ili ismijani. Mnogi su bili progonjeni ili pogubljeni. Zašto Riječ Božja izaziva takvu mržnju? Nije Riječ Božja ta Koja izjeda duše slabih ili onih koji su otpali od vjere. Ne. Tako odgovara sotona kada Bog podigne Svoju Ruku u spremnoj kazni za zloga, tada on napada opako. On zna da se Riječ Božja, kada je dana Njegovim prorocima, širi tako brzo, Snagom Duha Svetoga i kada se to dogodi, snaga zloga je oslabljena i zato je njegova osveta nasilna.

Kada se Duh Sveti izlije na ljudski rod, na ovaj način, pali anđeli će se uzdići – s mačevima spremnim da probodu svakog Mog sljedbenika, na svaki način koji mogu. Vi morate prihvatiti takvu mržnju prema Mojoj Riječi i prepoznati ju kao ono što ona je – pokušaj da vas se odvede od Istine. Svakom Mom Apostolu, svakom proroku i posvećenom slugi koji prianjaju uz Istinu – Svetu Riječ Božju, gorko će se suprotstaviti sile zla. Ovo je uvijek bio slučaj. Vi, međutim, nikada ne smijete dopustiti da mržnja prema Meni, Vašem Isusu, priguši vaš duh, jer baš u tom trenutku Ja Sam uistinu Prisutan u vašoj duši. Trpite u Moje Ime i Ja ću vas uzdići u slavnom jedinstvu sa Mnom, u Mom Kraljevstvu Koje dolazi. Nanesite patnju drugima, u Moje Ime, bez obzira koliko vjerovali da je to opravdano i Ja ću vas odvojiti od Mene zauvijek.

Moja Upozorenja, dana vama, sada, jesu da vas podsjete na to što Sam poučavao, kada toliki mnogi od vas danas nemaju pojma, uopće, što znači služiti Meni kao Kršćanin.

 

Vaš Isus

 

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.