Molite svaki dan:.......Ispuni me sada, O Gospodine, darom Duha Svetoga, da prenesem Tvoju najsvetiju Riječ grješnicima, koje moram pomoći spasiti u Tvoje Ime. Pomozi mi da ih prekrijem, kroz moju molitvu, Tvojom Predragocjenom Krvlju, tako da mogu biti privučeni Tvom Svetom Srcu. Daj mi dar Duha Svetoga tako da ove jadne duše mogu uživati u Tvom Novom Raju.AMEN
KNJIGA ISTINE-PORUKE UPOZORENJA
Kao lopov će doći dan Gospodnji, u taj će dan nebesa isčeznuti ...

1117. KOLIKIM LJUDIMA JE DOPUŠTENO DA VJERUJU U GRJEŠNA DJELA, U IME PRAVDE?


Utorak, 6. svibnja 2014., 20:02h

 

Moja predraga kćeri, razlog zbog kojega je Moja Riječ odbačena od mnogih je taj da je Istina poput trna u boku onih kojima je neugodno javno proglašavati Moja Učenja.

Čovjek, koji vjeruje da je sloboda izražavanja više važnija od prianjanja uz Riječ Božju, hoda vrlo opasnim putem. Svaki čovjek, koji vjeruje u svoje pravo da očituje svoja stajališta kao da su nepovrjediva, kada odobravaju grijeh, Moj je izdajnik.

Kolikim ljudima je dopušteno da vjeruju u grješna djela, u ime pravde? Takvi ljudi, koji vam propisuju zakone, uključujući one koji upravljaju vašom Crkvom, željeli bi da vjerujete da pravo na slobodu izražavanja nadilazi svaki Gospodinov Zakon, čak i kada ono veliča grijeh.

Grijeh prikriva mnoga područja i u današnjem svijetu je svaki pojedini grijeh uklonjen obrazloženjima, proglašavajući pravo svake pojedine osobe da čini što joj odgovara. Dok nitko od vas nema pravo suditi ikoga u Moje Ime, nitko od vas nema pravo proglašavati grješna djela kao dobru stvar.

 

Vaš Isus

 

 

 


Doći će vrijeme kada ćete se sramiti zbog svoje okrutnosti, svoga gorkoga odbacivanja Moje Svete Riječi, svoga tvrdoglavoga odbijanja, rođenog iz grijeha oholosti, da prigrlite Moju Svetu Riječ u ovo vrijeme. Jer ovo je vrijeme da Istina bude otkrivena čovječanstvu, za dobro vaših duša i duša svakog čovjeka, žene i djeteta.